Nedjelja, 30. Travanj, 2017

10. STRUČNO (INTERAKTIVNO) PREDAVANJE HDML-a “Prehospitalna intenzivna skrb – Dišni put”

Medicinski fakultet, Šalata 3 (Dvorana Čačković)

Mnogi znanstveni radovi ukazuju da je nedostatna prehospitalna skrb jedan od glavnih uzroka preventabilnih smrti u traumi. Dovođenje “intezivne skrbi” vitalno ugroženoj osobi na mjesto nesreće, kroz posebno educirane i trenirane medicinske profesionalce, postaje dijelom standardnih algoritama prehospitalne skrbi internacionalno. Shodno tome, kroz ovo interaktivno predavanje stavit ćemo naglasak na napredno održavanje dišnog puta, kao jednog od najključnijih i najizazovnijih koraka u uspješnom zbrinjavanju nestabilnih pacijenta.

Kroz pokaznu vježbu te predavanje, opisat ćemo i objasniti postupak “intubacije u brzom slijedu” te lijekove koji se koriste za premedikaciju, indukciju u anesteziju, neuromišićnu relaksaciju, sedaciju i analgeziju.

Raspravljat ćemo i o protokolu nakon “neuspješne intubacije” te ćemo demonstrirati kiruršku krikotiroidotomiju kao invazivnu metodu uspostave dišnog puta u kritičnim situacijama. Prilikom provođenja takvih naprednih postupaka medicinske skrbi, posebice u nekontroliranim uvjetima, veoma je bitno anticipirati komplikacije, stoga ćemo kroz prikaz istinitog slučaja upoznati se s istima, raspraviti načine kojima možemo djelovati na njih te spriječiti njihovo nastajanje (naglasak na “ljudske faktore”).

Sve ranije navedeno za nas je priredio kolega Josip Družijanić, KPR AVD-I, ALS-IC, EPLS-IC, ETC-IC, Instruktor HCK, liječnik Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, predsjednik Udruge StEPP te voditelj nacionalne javnozdravstvene kampanje “Oživi me” (ispred StEPP-a) u srijedu 20. svibnja 2015.g. s početkom u 17.30 sati u zgradi dekanata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvorana Čačković.

LinkoviProfessional Congress Organizer (PCO)

Iz rada Stručnih društava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iz podružnica