Nedjelja, 30. Travanj, 2017

ODRŽAN SEDMI SASTANAK HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU NA TEMU KARCINOM PROSTATE

Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju održalo je svoj sedmi po redu sastanak čiji je glavni fokus bio karcinom prostate. Na tu temu u svojim predavanjima osvrnuli su se doc. dr. sc. Marijana Ćorić govoreći o prekanceroznim lezijama prostate. Svima je nazočnima prikazala vrste lezija, njihov nastanak, sastav i jačinu njihove indikacije. Dr. sc. Tomislav Kuliš naglasio je da je rak prostate drugi najučestaliji rak kod muškaraca, a nakon 50. godine života incidencija naglo raste. Rano otkrivanje raka prostate nažalost još uvijek ne jamči uspješno liječenje. Također se dotaknuo i načina biopsije prostate, često upotrebljavanih anestezija, mogućih komplikacija i propisivanja antibiotika.

Zatim je dr. sc. Ana Fröbe predstavila brahiterapiju koja uključuje postavljanje radioaktivnog izvora u sam tumor ili u neposrednu blizinu tumora s namjerom liječenja zračenjem. Upotrebljavaju se radioaktivni izotopi joda, paladija i iridija, a njihove fizikalne osobine omogućavaju primjenu višestruko većih doza zračenja uz prihvatljivu stopu nuspojava. Danas se primjenjuju dvije vrste brahiterapije: brahiterapija niske brzine doze i brahiterapija velike brzine doze.

Prim. Mladen Solarić govorio je o učinkovitosti LH-RH agonista u snižavanju testosterona te predstavio istraživanje provedeno u Kliničkom bolničkom centru Zagreb čiji su rezultati pokazali da LH-RH agonisti snižavaju testosteron na vrijednosti jednake onima nakon orhiektomije. Prof. dr. sc. Mislav Grgić osvrnuo se na novosti u sistemskom liječenju kastracijski rezistentnog karcinoma prostate, prikazao je način nastanka takve vrste karcinoma prostate te predstavio hormonsku terapiju.

Nina Aušperger, mag. nov.

LinkoviProfessional Congress Organizer (PCO)

Iz rada Stručnih društava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iz podružnica