Nedjelja, 30. Travanj, 2017

ODRŽAN NACIONALNI SKUP O HRVATSKOM MODELU LIJEČENJA OVISNOSTI O DROGAMA U HRVATSKOME LIJEČNIČKOM DOMU

U organizaciji Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti održan je Nacionalni skup o hrvatskom modelu liječenja ovisnosti o drogama povodom najave izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ta je izmjena u proceduri javne rasprave, a njome se značajno mijenja dosadašnji sustav koji se dijeli na dva dijela, jedan dio ostaje u Zavodima za javno zdravstvo ,a  drugi dio prelazi u Domove zdravlja pri čemu se dijele i dosadašnji multidisciplinarni timovi koji su skrbili o ovisnicima.

Skupu je prisustvovao ministar zdravlja prim. Siniša Varga, dr. med. koji je predstavio izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti te izjavio: „Cilj ovih izmjena je poboljšati skrb o ovisnicima i sustav učiniti još boljim, što ćemo postići time da će se Zavodi za javno zdravstvo baviti preventivnom medicinom, a Domovi zdravlja liječenjem. Time se jača sinergija između subjekata i radit će se na brojnim zajedničkim programima. Smatramo da će se takvim ustrojem sustav poboljšati jer će se liječenjem baviti timovi specijalizirani u području liječenja ovisnosti u kojima će odsada u pravilu biti i psihijatar. Naglasio bih da nema bojazni da će doći do narušavanja sustava jer je ovo proces koji će trajati tri i više godina“.

„Za osiguranje kvalitete sustava liječenja ovisnika važno je osigurati dovoljno educiranih stručnjaka, psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i posebno educiranih medicinskih sestara, kao i sredstva za provođenje rada timova, odjela, referentnog centra te provođenje supervizije i evaluacije programa. Jedino na taj način, uz sustavni dijalog i dobru volju svih uključenih možemo računati da će sustav napredovati, a pacijenti i njihove obitelji dobiti odgovarajuću skrb“, izjavio je prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dopredsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a, pročelnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC SM i voditelj Referalnog centra Ministarstva zdravlja te se osvrnuo na važnost očuvanje kvalitete sustava za prevenciju i tretman ovisnosti.

Svoja viđenje najavljenih promjena iznijeli su i prof. dr. sc. Vlado Jukić, predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva i ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče osvrnuvši se na premalu ulogu psihijatrije u liječenju ovisnosti, zatim primarijus Anto Orešković, voditelj odjela za liječenje alkoholizma i drugih ovisnost Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan ukazavši na spremnost bolnica za prihvaćanje liječenja ovisnika.  O ulozi obiteljske medicine u liječenju ovisnosti govorio je dr. Ante Ivančić, ravnatelj Istarskih domova zdravlja, a Mirjana Orban, dr. med. spec. psih., voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ komentirala je što je sve potrebno za pravilno funkcioniranje sustava za liječenje ovisnika.

Hrvatski model liječenja ovisnosti je stabilan i dobro funkcionira, a jedan je od najboljih takvih modela u svijetu, priznat od mnogih svjetskih stručnjaka. Ovisnici se uz različite programe dugo zadržavaju na tretmanu, a trenutno ih se u sustavu liječi oko 8.500.

Na skupu je zaključeno da je sustav liječenja ovisnosti u Hrvatskoj stabilan i dobro funkcionira i treba ostat u mreži Zavoda za javno zdravstvo, a preseljenje u Domove zdravlja ima smisla samo ako će se time unaprijediti skrb za ovisnike. Domovi zdravlja mogu preuzeti cjeloviti sustav liječenja ovisnika no za to je potrebno minimalno pet godina jer nisu logistički spremni. Ako bi došlo do preseljenja iz mreže Zavoda za javno zdravstvo, važno je da se presele cjeloviti multidisciplinarni timovi koji se sastoje najmanje od psihijatra, medicinske sestre ili tehničara, psihologa, socijalnog radnika i, u prelaznom periodu, liječnika ostalih specijalizacija koji su educirani i imaju dugogodišnje iskustvo u liječenju ovisnika. U slučaju premještanja sustava iz mreže Zavoda za javno zdravstvo preporučuje se osnivanje zasebnog Zavoda za liječenje ovisnika, istaknuto je na Nacionalnom skupu.

 

Nina Aušperger, mag. nov.

LinkoviProfessional Congress Organizer (PCO)

Iz rada Stručnih društava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iz podružnica