Srijeda, 24. Svibanj, 2017

Stručna društva HLZ-a

1. Hrvatsko društvo za akupunkturu 
2. Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju
3. Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti 
Dijagnostičke i terapijske smjernice za liječenje alkoholom uzrokovanih poremećaja

4. Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
"Smjernice"
5. Hrvatsko društvo za aterosklerozu                                                   
6. Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju
7. Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činiteljekli
8. Hrvatsko društvo za debljinu
"Smjernice za liječenje debljine"
9. Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju


10. Hrvatsko dermatovenerološko društvo
11. Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju
12. Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
„Smjernice Njemačkog dijabetološkog društva koje je prihvatilo Društvo za dijabetes i poremećenje metabolizma 2009 godine“

13. Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju
14. Hrvatsko društvo za dječju neurologiju
"Standardi i normativi za laboratorij i preglede Transkranijskog obojenog doplera (TCCD) u novorođenčadi, dojenčadi i djece"
TCCD forumular

15. Hrvatsko društvo za dječju ortopediju
16. Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju
17. Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju 
18. Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju
"Epilepsija- dijagnostičke smjernice"
"Epilepsija-terapijske smjernice"
"Smjernice ILAE za liječenje epilepsije i epileptičkih sindroma"

19. Hrvatsko endokrinološko društvo 
"Smjernice za Dg i Th neuroendokrinih tumora probavnog sustava i gušterače - GEPNET (26. 10. 2009)"
"Cushing algoritam"
"Liječenje akromegalije"
"Nefunkcionalni tumori"
"Prolaktinomi"
"Smjernice za dijagnostiku i liječenje tumora hipofize"

20. Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju
21. Hrvatsko epidemiološko društvo
22. Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
23. Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju
24. Hrvatsko društvo za gerontologiju  i gerijatriju
25. Hrvatsko društvo  za ginekologiju i opstetriciju
26. Hrvatsko društvo  za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
27. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju
28. Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju

29. Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuziologiju
30. Hrvatsko društvo za hipertenziju
31. Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
32. Hrvatsko društvo za humanu genetiku
33. Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
34. Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu
35. Hrvatsko društvo za internu medicinu                                               
36. Hrvatsko društvo za internističku onkologiju
37. Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

38. Hrvatsko društvo za kardiotorakalnu kirurgiju i anesteziologiju
39. Hrvatsko društvo za kemoterapiju    
40. Hrvatsko kirurško društvo
41. Hrvatsko društvo za kliničku citologiju                                           
42. Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju  i terapiju
43. Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju
44. Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
Dijagnostičko terapijski postupnik za premaligne lezije vrata maternice

45. Hrvatsko društvo za liječenje boli
Smjernice za farmakološko liječenje neuropatske boli EFNS-a
Smjernice za liječenje karcinomske boli odraslih
Smjernice za liječenje akutne boli

46. Hrvatsko liječničko glazbeno društvo
47. Hrvatsko liječničko športsko društvo


48. Hrvatsko likovno društvo                                             
49. Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
50. Hrvatsko društvo za medicinsku antropologiju                                              
51. Hrvatsko društvo za medicinsku hipnozu
52. Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
53. Hrvatsko društvo za medicinu rada
Smjernice za zdravstvene preglede zaposlenih
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada

54. Hrvatsko društvo za medicinska  vještačenja
55. Hrvatsko društvo za medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju
56. Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
57. Hrvatsko društvo za menopauzu

58. Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osobama s intelektualnim teškoćama
59. Hrvatsko društvo  za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
60. Hrvatsko neurokirurško  društvo
61. Hrvatsko neurološko društvo
Temeljni postupnik zbrinjavanja bolesnika s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem

62. Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju  
Amiotrofične lateralne skleroze (ALS)
Kronične upalne demijelinizacijske poliradikuloneuropatije
Autoimunih bolesti neuro-muskularne posljedice: miastenije gravis (MG), Lambert Eaton sindroma (LEMS) i neuromiotonije (NMT)
Multifokalne motorne neuropatije (MMN)
Neuropatske boli u neuromuskularnim bolestima (bolna nauropatija, kronična radikulopatija, postherpetična neuralgija, fibromialgija, kompleksni regionalni bolni sindrom)

63. Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje
Preporuke za zbrinjavanje moždanog udara Acta Clinica Croatica 2001
Konsenzus za dijagnostiku moždane smrti – smjernice za primjenu potvrdnih testova Acta Clinica Croatica 2005
Preporuke za liječenje primarnih glavobolja Acta Clinica Croatica 2005
Preporuke za zbrinjavanje moždanog udara- update Acta Clinica Croatica 2006
Preporuke za liječenje neuropatske boli Acta Clinica Croatica 2008: Acta Clin Croat. 2008 Sep;47(3):181-91

64. Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu
65. Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
66. Hrvatsko oftalmološko društvo
67. Hrvatsko onkološko društvo
68. Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju

69  Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju                                           
70. Hrvatsko ortopedsko društvo
71. Hrvatsko društvo ortodonata
72. Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
73. Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu
74. Hrvatsko društvo za kliničku prehranu
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I-klinička prehrana
Hrvatske smjernice za liječenje egzokrine pankreasne insuficijencije
Hrvatske smjernice za primjenu enteralne prehrane u Crohnovoj bolesti
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Gastroenterology
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Geriatrics

75. Hrvatsko parodontološko društvo                                               
76. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu
77. Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju 
78. Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
"Preporuke o postupanju u slučaju alergijske reakcije u dječjem kolektivu"
"Postupak za dijagnostiku celijakije u djece"
"Postupnik za dijagnostiku cistične fibroze"
"Postupnik za dijagnostiku i liječenje gastroezofagusnog refluksa u djece"
"Postupnik za dijagnostiku i liječenje infekcije Helicobacterom pylori u djece"
"Postupnik u hitnoj službi u slučaju ingestije stranog tijela"
"Postupnik za dijagnostiku i liječenje u opstipirane djece"
"Preporuka za prehranu zdrave dojenčadi"
"Dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece"

79. Hrvatsko društvo  za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju
80. Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju
81. Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju

82. Hrvatsko pedijatrijsko društvo
83. Hrvatsko društvo za penološku medicinu
84. Hrvatsko društvo za perinatalnu  medicinu
85. Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
Nacionalne smjernice za izvanbolničko liječenja opeklina

86. Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite        
87. Hrvatsko društvo za povijest medicine
88. Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju
89. Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju

90. Hrvatsko društvo za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju
91. Hrvatsko pulmološko društvo
SMJERNICE HRVATSKOGA PULMOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ASTME U ODRASLIH

92. Hrvatsko društvo radiologa
93. Hrvatsko društvo za reanimatologiju
SMJERNICE ZA REANIMACIJUEUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2010. GODINE

94. Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgeziju
95. Hrvatsko reumatološko društvo
96. Hrvatsko društvo za rijetke bolesti
97. Hrvatsko senološko društvo                                                 
98. Hrvatsko somnološko društvo - Društvo za medicinu spavanje
99. Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti

100. Hrvatsko stomatološko društvo
101. Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku
102. Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa
103. Hrvatsko društvo za  školsku i sveučilišnu medicinu
104. Hrvatsko društvo za športsku medicinu                                               
105. Hrvatsko društvo za štitnjaču
SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU POREMEĆAJA FUNKCIJE ŠTITNJAĆE
DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE SMJERNICE ZA DIFERENCIRANI KARCINOM ŠTITNJAČE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU

106. Hrvatsko društvo za telemedicinu              
107. Hrvatsko društvo traumatologa
108. Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji 
109. Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji

110. Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika
111. Hrvatsko društvo za upravljanje i rukovođenje u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju
112. Hrvatsko društvo za urogenitalne   i spolno prenosive infekcije
113. Hrvatsko urološko društvo
114. Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju
115. Hrvatsko  društvo vertebrologa                                           
116. Hrvatsko društvo  za vojnu medicinu 
117. Hrvatsko društvo  za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja
118. Hrvatsko  društvo za zdravstvenu ekologiju
119. Hrvatsko društvo zrakoplovne medicine

120. Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice
121. Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu
122.Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju

123. Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog puta

LinkoviProfessional Congress Organizer (PCO)

Iz rada Stručnih društava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iz podružnica