Ponedjeljak, 26. Siječanj, 2015

Stručni ispit

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi putem zdravstvene ustanove koja je pripravnika primila na pripravnički staž ili osobno, odnosno putem pošte. Uz zamolbu za polaganje ispita potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju: ovjerenu presliku domovnice, ovjerenu presliku diplome, presliku vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena, potvrdu matične ustanove o obavljenom stažu te originalnu pripravničku knjižicu.
 
Prijava se može podnijeti najranije mjesec dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža.

Stručni ispit za zdravstvene radnike sastoji se od stručnog i općeg dijela.
 
Stručni i opći dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Ukoliko kandidat na stručnom ispitu ne položi jedan odnosno dva predmeta, popravnom ispitu uz podnošenje zamolbe može pristupiti najranije istekom mjesec dana, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Ukoliko kandidat ne položi tri ili više predmeta, odnosno ako  ne zadovolji na popravnom ispitu može, uz podnošenje zamolbe za ponovno polaganje ispita, pristupiti ispitu po isteku roka od 6 mjeseci.  

Stručni ispiti za doktore medicine organiziraju se u pravilu jednom mjesečno (u drugoj polovini mjeseca), a za doktore stomatologije i magistre farmacije u pravilu svaka dva mjeseca i to u prvoj polovini mjeseca.

Za dipl. inž. medicinske biokemije i inženjere medicinske radiologije stručni ispiti organiziraju se prema potrebi, odnosno prema broju prijavljenih kandidata.

Troškovi stručnog ispita za dr. med. iznose 1.100,00 kn; za dr. stom., mr. pharm. i dipl. inž. med. biokemije 700,00 kn, a za inž. med. radiologije 600,00 kn. Troškovi polaganja stručnog ispita uplaćuju se po dobivenom rješnjenju o odobrenju polaganja ispita.

 

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

STRUČNI I OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA POLAŽU SE  USMENO.

STRUČNI DIO ISPITA

DOKTORI MEDICINE:

1. JAVNO ZDRAVSTVO (zakonodavstvo-Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti -NN br. 60/92, Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi;kalendar cjepljenja -NN br. 23/94, Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti -NN br. 23/94; obiteljska medicina, epidemiologija, preventivna medicina)
2. KLINIČKI PREDMETI: interna medicina sa zaraznim bolestima, neurologija, kirurgija, ginekologija s porodiljstvom, pedijatrija.

DOKTORI STOMATOLOGIJE:

1. DJEČJA STOMATOLOGIJA (PEDODONCIJA) I DENTALNA PATOLOGIJA S BOLESTIMA USTA I PARADONTA
2. STOMATOLOŠKA PROTETIKA

MAGISTRI FARMACIJE:

1. IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA
2. KONTROLA LIJEKOVA

DIPL.INŽ. MEDICINSKE BIOKEMIJE:

1. MEDICINSKA BIOKEMIJA
2. HEMATOLOGIJA

INŽ. MEDICINSKE RADIOLOGIJE

1. RADIOTERAPIJA I RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
2. ZAŠTITA OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

OPĆI DIO ISPITA

1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE – NN br. 41/2001

2. RADNI ODNOSI, MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE:
- Zakon o radu – NN br. 137/04 - pročišćeni tekst
- Zakon o mirovinskom osiguranju – NN br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01
        147/02, 30/04,
3. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZAKON O ZDRAV. OSIGURANJU
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti – NN br. 150/08
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – NN br.  150/08