Nedjelja, 30. Travanj, 2017

Podružnica Zagreb

Točan datum osnivanja Podružnice Zagreb nije poznat, međutim iz dostupne nam literature vidljivo je da su se zagrebački doktori okupljali u «Zagrebačkom liječničkom društvu» već davne 1850. godine. To je vidljivo iz zapisnika sa sastanka održanog 14. lipnja 1850. godine. To je 24 godine prije osnutka Hrvatskoga liječničkog zbora. Da je Podružnica Zagreb djelovala prije službenog osnivanja podružnica HLZ-a, vidljivo je iz zapisnika sa redovne godišnje skupštine Zbora održane 21. ožujka 1948. godine gdje se ističe:»… Zbor u cilju da pomogne stručno usavršavanje svojih članova poduzeo je više akcija. Nastojeći da Zbor liječnika postane ne samo formalno, nego i faktično društvo svih liječnika NRH, a ne samo društvo zagrebačkih liječnika,  glavni odbor osnovao je 18 podružnica koje treba da u svom djelokrugu postanu žarišta medicinskog života i stručnog rada kao i veza između društva u Zagrebu i pojedinih kolega sa terena». Čini se da je do 1956. godine podružnica djelovala u okviru i pod imenom Hrvatskoga liječničkog zbora, a da se te godine osamostalila, kao i druge podružnice.

O PODRUŽNICI

Podružnica Zagreb je najveća i jedna od najaktivnijih podružnica HLZ-a. Danas okuplja 3556 člana, doktora medicine i doktora stomatologije. Osobito se ističe u aktivnostima na području stručnog usavršavanja svojih članova. Organizira čitav niz stručno-znanstvenih predavanja u okviru predviđenog programa trajnog usavršavanja liječnika, omogućujući svojim članovima stjecanje potrebnih bodova za produljenje odobrenja za rad. Većina stručnih društava djeluju u Zagrebu, a Društvo zagrebačkih liječnika pjevača svojim djelovanjem, iako ne organizacijski, nerazdvojivi su od Podružnice Zagreb.
Gradovi Zagreb i Mainz su gradovi prijatelji, a Podružnica Zagreb niz godina surađuje i izmjenjuje posjete s članovima liječničkog društva iz Mainza.
Podružnica vrlo aktivno sudjeluje u svim aktivnostima HLZ-a, te ima veliki utjecaj na strategiju sveopćeg djelovanja ove najveće čelne udruge hrvatskih liječnika.
Na skupštini održanoj u siječnju1999. godini donesen je novi Pravilnik o radu, koji je prihvaćen od glavnog odbora HLZ-a. Na godišnjoj skupštini 2000. godine usvojen prijedlog izgleda zastave Podružnice. Sada Podružnica ima svoju zastavu , žig i memorandum u skladu s preporukom Glavnog odbora Hrvatskoga liječničkog zbora.

Podružnica ima svoja rukovodeća tijela, a to su:

1. Skupština
2. Predsjednik
3. Upravni odbor
4. Tajnik
5. Rizničar
6. Nadzorni odbor
7. Sud časti

LinkoviProfessional Congress Organizer (PCO)

Iz rada Stručnih društava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iz podružnica