Izdvajamo
Home / 2020 / ožujak / 23

Daily Archives: 23.03.2020

SMJERNICE ZA AKUTNU RESPIRATORNU POTPORU I MEHANIČKU VENTILACIJU BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 INFEKCIJE SA RAZVOJEM SINDROMA AKUTNOG RESPIRACIJSKOG DISTRESA

U bolesnika oboljelih od COVID-19 moguć je razvoj teške pneumonije koja rezultira sindromom akutnog respiracijskog distresa (ARDS), koji prema dosada objavljenim podacima varira od 32.8 do 67% 1,2. Akutni respiracijski sindrom definiran je prema Berlinskoj definiciji3 kao akutno hipoksemijsko respiracijsko zatajenje gradirano prema PAO2/FIO2 (omjer parcijalnog tlaka kisika u arterijskoj krvi u mmHg i udjela kisika u inspiratornoj smjesi) uz mehaničku ventilaciju sa 5 mbar PEEP (pozitivni tlak na kraju ekspirija) kao: • blagi (200 mm Hg < PaO2/FIO2 ≤ ...

Read More »

MIŠLJENJE O LIJEČENJU BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I DRUGIM PSIHOTIČNIM POREMEĆAJIMA TIJEKOM RAZDOBLJA PANDEMIJE COVID-19 VIRUSOM

U jeku COVID-19 pandemije postavilo se pitanje jesu li psihijatrijski bolesnici, posebice oni oboljeli od shizofrenije te drugih psihotičnih poremećaja, podložniji infekciji SARS-CoV-2. No, u ovom trenutku nema dovoljno podataka, posebice onih temeljenih na znanstvenim dokazima, koji bi mogli odgovoriti na ovo pitanje. Isto je posrijedi i kada se u razmatranje uzme tijek bolesti, kao i sama psihofarmakoterapija (primarno antipsihotici, no i svi drugi psihofarmaci, odnosno stabilizatori raspoloženja, antidepresivi, anksiolitici, hipnotici te prokognitivni lijekovi). U slučaju postojanja infekcije s izraženom ...

Read More »

Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

U ime hrvatske psihijatrijske zajednice. Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje ...

Read More »

Preporuke Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju za rad u dijaliznim centrima , na peritonejskoj dijalizi i s transplantiranim bolesnicima

Preporuka HDNDT za rad u dijaliznim centrima tijekom COVID-19 pandemije Preporuka HDNDT za bolesnike na peritonejskoj dijalizi tijekom COVID-19 pandemije Preporuke HDNDT za bubrežnu presadbu i bolesnike s bubrežnim presatkom i za simultanu presadbu gušterače i bubrega i bolesnike s presađenom gušteračom i bubregom u vezi s pandemijom COVID-19  

Read More »

Postupanje i preporuke za neuropedijatrijske bolesnike u tijeku pandemije COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2

Preporuke za postupanje s bolesnicima koji boluju od neuromuskularnih bolesti U slučaju kontakta bolesnika s neuromuskularnim bolestima (NMB) s osobama koje imaju simptome infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 (severe acute respiratory sindrom corona virus 2) ili ako bolesnik s NMB ima simptome i znakove infekcije/bolesti uzrokovane corona virusom (corona virus disease -COVID-19 ), potrebno je odmah obavijestiti epidemiološku službu ili liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno liječnika u bolničkoj ustanovi zbog potrebe osiguranja zaštite osoba u čekaonici ili ambulanti od moguće infekcije ili ...

Read More »