Izdvajamo
Home / Author Archives: admin (page 8)

Author Archives: admin

PREPORUKE ZA POSTUPANJE S BOLESNICIMA S MELANOMOM KOŽE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

PRIMARNI MELANOM KOŽE Dijagnostička biopsija • Preporučuje se u cijelosti ekscidirati klinički i dermatoskopski suspektnu leziju na koži. • Kod promjena koje su velike površinom, a suspektne na melanom in situ tj. lentigo maligna ili melanom na aktinički kronično oštećenoj koži, preporučuje se učiniti probatornu biopsiju na mjestu koje klinički, a  osobito dermatoskopski pokazuje najtipičnije znakove melanoma. • Organizirati telemedicinsku konzultaciju za nove pacijente kad god je to moguće kompletan dermatološki pregled izvršiti na dan (neophodne) operacije   [pdf-embedder url=”https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/03/pdf-PREPORUKE-ZA-MM-ZA-VRIJEM-COVID-19-EPIDEMIJE-25.3.20.-1.pdf” ...

Read More »

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za psihofarmakološko liječenje psihijatrijskih stanja tijekom epidemije koronavirusom

U slučaju pojave epidemije, psihijatrijska skrb uključuje nekoliko razina pomoći: Populacija prve razine: bolesnici s pneumonijom zaraženi novim koronavirusom (bolesnici s težim oblikom bolesti koji se nalaze na bolničkom liječenju) Populacija druge razine: bolesnici s blažom kliničkom slikom pneumonije uzrokovane novim koronavirusom (bliski kontakti, bolesnici pod sumnjom od zaraze) izolirani od kuće, bolesnici sa simptomima respiratorne infekcije koji dolaze u bolnicu na liječenje. Populacija treće razine: osobe povezane s populacijom prve i druge razine, poput članova obitelji, suradnika, prijatelja, djelatnika ...

Read More »

Postupak zdravstvenog osoblja u slučaju postavljene sumnje/potvrde koronavirusne infekcije (COVID-19)

Koronavirus SARS-CoV-2 uzročnik je pandemijske bolesti COVID-19. S obzirom da se radi o novoj bolesti i da je pandemija u tijeku spoznaje o bolesti i njenom liječenju neprestano pristižu. Zadaća svih sudionika u procesu pružanja zdravstvene zaštite treba biti usmjerena na smanjivanje rizika prijenosa infekcije, pravovremenu detekciju oboljelih i pružanje adekvatnih mjera liječenja sa ciljem smanjenja morbiditeta i mortaliteta. Preporuke za zbrinjavanje i liječenje oboljelih, naročito onih koji su u kritičnom stanju, nužno su potebne liječnicima koji skrbe o oboljelima ...

Read More »

Mišljenje Hrvatskog traumatološkog društva o postupanju s ozlijeđenim bolesnicima tijekom pandemije COVID 19

Ozlijeđeni bolesnici spadaju u hitne bolesnike kod kojih najčešće, osim medicinskih ne postoje razlozi zbog kojih se odgađa potrebno  liječenje, bilo konzervativno ili operacijsko. Stanje pandemije za sada nije dovelo do bilo kakvih razloga zbog kojih bi se mijenjala načela liječenja ozlijeđenih bolesnika, odnosno na raspolaganju su nam svi potrebni resursi (hitna medicinska pomoć, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, mogućnosti dugotrajnog intenzivnog liječenja, nabava medicinskog potrošnog materijala).   Sve djelatnosti zdravstvene struke pa tako i one koje se bave liječenjem ovih bolesnika ...

Read More »

SMJERNICE ZA AKUTNU RESPIRATORNU POTPORU I MEHANIČKU VENTILACIJU BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 INFEKCIJE SA RAZVOJEM SINDROMA AKUTNOG RESPIRACIJSKOG DISTRESA

U bolesnika oboljelih od COVID-19 moguć je razvoj teške pneumonije koja rezultira sindromom akutnog respiracijskog distresa (ARDS), koji prema dosada objavljenim podacima varira od 32.8 do 67% 1,2. Akutni respiracijski sindrom definiran je prema Berlinskoj definiciji3 kao akutno hipoksemijsko respiracijsko zatajenje gradirano prema PAO2/FIO2 (omjer parcijalnog tlaka kisika u arterijskoj krvi u mmHg i udjela kisika u inspiratornoj smjesi) uz mehaničku ventilaciju sa 5 mbar PEEP (pozitivni tlak na kraju ekspirija) kao: • blagi (200 mm Hg < PaO2/FIO2 ≤ ...

Read More »

MIŠLJENJE O LIJEČENJU BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I DRUGIM PSIHOTIČNIM POREMEĆAJIMA TIJEKOM RAZDOBLJA PANDEMIJE COVID-19 VIRUSOM

U jeku COVID-19 pandemije postavilo se pitanje jesu li psihijatrijski bolesnici, posebice oni oboljeli od shizofrenije te drugih psihotičnih poremećaja, podložniji infekciji SARS-CoV-2. No, u ovom trenutku nema dovoljno podataka, posebice onih temeljenih na znanstvenim dokazima, koji bi mogli odgovoriti na ovo pitanje. Isto je posrijedi i kada se u razmatranje uzme tijek bolesti, kao i sama psihofarmakoterapija (primarno antipsihotici, no i svi drugi psihofarmaci, odnosno stabilizatori raspoloženja, antidepresivi, anksiolitici, hipnotici te prokognitivni lijekovi). U slučaju postojanja infekcije s izraženom ...

Read More »

Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

U ime hrvatske psihijatrijske zajednice. Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje ...

Read More »

Preporuke Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju za rad u dijaliznim centrima , na peritonejskoj dijalizi i s transplantiranim bolesnicima

Preporuka HDNDT za rad u dijaliznim centrima tijekom COVID-19 pandemije Preporuka HDNDT za bolesnike na peritonejskoj dijalizi tijekom COVID-19 pandemije Preporuke HDNDT za bubrežnu presadbu i bolesnike s bubrežnim presatkom i za simultanu presadbu gušterače i bubrega i bolesnike s presađenom gušteračom i bubregom u vezi s pandemijom COVID-19   [pdf-embedder url=”https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/03/covid-preporuke-hd.pdf”] [pdf-embedder url=”https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/03/covid-preporuke-pd.pdf”] [pdf-embedder url=”https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/03/covid-preporuke-tx.pdf”]

Read More »

Postupanje i preporuke za neuropedijatrijske bolesnike u tijeku pandemije COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2

Preporuke za postupanje s bolesnicima koji boluju od neuromuskularnih bolesti U slučaju kontakta bolesnika s neuromuskularnim bolestima (NMB) s osobama koje imaju simptome infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 (severe acute respiratory sindrom corona virus 2) ili ako bolesnik s NMB ima simptome i znakove infekcije/bolesti uzrokovane corona virusom (corona virus disease -COVID-19 ), potrebno je odmah obavijestiti epidemiološku službu ili liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno liječnika u bolničkoj ustanovi zbog potrebe osiguranja zaštite osoba u čekaonici ili ambulanti od moguće infekcije ili ...

Read More »

Korona virus (COVID-19)- mjere za sprječavanje širenja bolesti- upute za postupanje u pruzanju zdravstvene zastite u primarnoj zdravstvenoj zastiti i izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

Sukladno Odluci o proglasenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-Co V-2 od 11. ozujka 2020. godine ( KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01) te obvezan1a iz Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti, duzni ste pratiti i pridržavati se uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), preporuka Stožera civilne zastite Republike Hrvatske kao i drugih nadležnih tijela na drzavnoj i lokalnoj razini. [pdf-embedder url=”https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-pružateljima-zdravstvene-zaštite-PZZ-i-SKZZ-19-3-2020.pdf” title=”COVID-19 pružateljima zdravstvene zaštite PZZ i SKZZ 19 3 2020″]

Read More »