Izdvajamo
Home / Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

1.STRUČNA DRUŠTVA HLZ-A

Velika dvorana redovno radno vrijeme (8,00-19,00)  1 sat 150,00

Knjižnica redovno radno vrijeme  1sat 65,00

Mala dvorana   1 sat 100,00

 

Velika dvorana izvan radnog vremena  1 sat 200,00

Knjižnica izvan radnog vremena  1 sat  100,00

Mala dvorana  izvan radnog vremena 1 sat 150,00

 

Velika dvorana subota i nedjelja  1 sat 300,00

Knjižnica subota i nedjelja  1 sat 220,00

Mala dvorana subota i nedjelja 1 sat 250,00

 

2. PRAVNE OSOBE

Velika dvorana cijeli dan  HRK 3.750,00 + PDV

Knjižnica cijeli dan HRK 1.875,00 + PDV

Mala dvorana  cijeli dan HRK 2200,00 + PDV

 

Velika dvorana ½ dana HRK 1.875,00 + PDV

Knjižnica  ½  dana HRK 937,50 + PDV

Mala dvorana  ½ dana HRK 1.100,00 + PDV

 

3. NEPROFITNE UDRUGE (CRVENI KRIŽ,  HUMS I SL.)

Velika dvorana redovno radno vrijeme 1 sat 300,00

Knjižnica redovno radno vrijeme 1 sat 200,00

Mala dvorana  1 sat 250,00

 

Velika dvorana izvan radnog vremena  1 sat  400,00

Knjižnica izvan radnog vremena 1 sat 300,00

Mala dvorana  izvan  rad. vrem. 1 sat 350,00

 

Velika dvorana subota i nedjelja 1 sat 500,00

Knjižnica subota i nedjelja 1 sat 300,00

Mala dvorana  subota i nedjelja 1 sat 350,00

 

Cijena kluba za sve paušalno 1.000,00