Izdvajamo
Home / Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

  1. STRUČNA DRUŠTVA (po satu)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana redovno* radno vrijeme 26,55 € (200,00 kn)
Knjižnica redovno radno vrijeme 13,28 € (100,00 kn)
Mala dvorana redovno radno vrijeme 19,21 € (150,00 kn)
Velika dvorana izvan radnog vremena 33,18 € (250,00 kn)
Knjižnica izvan radnog vremena 15,93 € (120,00 kn)
Mala dvorana izvan radnog vremena 26,55 € (200,00 kn)
Velika dvorana subota i nedjelja 53,10 € (400,00 kn)
Knjižnica subota i nedjelja 33,18 € (250,00 kn)
Mala dvorana subota i nedjelja 39,81 € (300,00 kn)

 

*redovno radno vrijeme 8-19h radnim danom

  1. PRAVNE OSOBE (osim neprofitnih organizacija)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana cijeli dan* 829,51 € (6.250,00 kn)
Knjižnica cijeli dan 414,76 € (3.125,00 kn)
Mala dvorana cijeli dan 497,71 € (3.750,00 kn)
Velika dvorana pola dana** 414,76 € (3.125,00 kn)
Knjižnica pola dana 207,38 € (1.562,50 kn)
Mala dvorana pola dana 248,86 € (1.875,00 kn)

PDV uračunat u cijenu

*više od 6h boravka

**do 6h boravka

  1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE (po satu)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana redovno* radno vrijeme 66,37 € (500,00 kn)
Knjižnica redovno radno vrijeme 43,78 € (375,00 kn)
Mala dvorana redovno radno vrijeme 58,07 € (437,50 kn)
Velika dvorana izvan radnog vremena 82,96 € (625,00 kn)
Knjižnica izvan radnog vremena 66,37 € (500,00 kn)
Mala dvorana izvan radnog vremena 74,66 € (562,50 kn)
Velika dvorana subota i nedjelja 99,56 € (750,00 kn)
Knjižnica subota i nedjelja 66,37 € (500,00 kn)
Mala dvorana subota i nedjelja 74,66 € (562,50 kn)

PDV uračunat u cijenu

*redovno radno vrijeme 8-19h radnim danom

Za pravne osobe tijekom subote i nedjelje cijena je veća za 20%.

Cijena caffe kluba paušalno za sve boravak do 3h u klubu  201,73 € (1.250,00 kn)

Cijena caffe kluba paušalno za sve boravak više od 3h u klubu 331,80 € (2.500,00 kn)

PDV uračunat u cijenu