Izdvajamo
Home / Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

Cjenik za korištenje dvorana i prostora HLZ-a

  1. STRUČNA DRUŠTVA (po satu)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana redovno* radno vrijeme 200,00 kn
Knjižnica redovno radno vrijeme 100,00 kn
Mala dvorana redovno radno vrijeme 150,00 kn
Velika dvorana izvan radnog vremena 250,00 kn
Knjižnica izvan radnog vremena 120,00 kn
Mala dvorana izvan radnog vremena 200,00 kn
Velika dvorana subota i nedjelja 400,00 kn
Knjižnica subota i nedjelja 250,00 kn
Mala dvorana subota i nedjelja 300,00 kn

*redovno radno vrijeme 8-19h radnim danom

  1. PRAVNE OSOBE (osim neprofitnih organizacija)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana cijeli dan* 5.000,00 kn + PDV
Knjižnica cijeli dan 2.500,00 kn + PDV
Mala dvorana cijeli dan 3.000,00 kn + PDV
Velika dvorana pola dana** 2.500,00 kn + PDV
Knjižnica pola dana 1.250,00 kn + PDV
Mala dvorana pola dana 1.500,00 kn + PDV

*više od 6h boravka

**do 6h boravka

  1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE (po satu)
VRSTA DVORANE CIJENA
Velika dvorana redovno* radno vrijeme 400,00 kn + PDV
Knjižnica redovno radno vrijeme 300,00 kn + PDV
Mala dvorana redovno radno vrijeme 350,00 kn + PDV
Velika dvorana izvan radnog vremena 500,00 kn + PDV
Knjižnica izvan radnog vremena 400,00 kn + PDV
Mala dvorana izvan radnog vremena 450,00 kn + PDV
Velika dvorana subota i nedjelja 600,00 kn + PDV
Knjižnica subota i nedjelja 400,00 kn + PDV
Mala dvorana subota i nedjelja 450,00 kn + PDV

*redovno radno vrijeme 8-19h radnim danom

Za pravne osobe tijekom subote i nedjelje cijena je veća za 20%.

Cijena caffe kluba paušalno za sve boravak do 3h u klubu 1.000,00 kn + PDV

Cijena caffe kluba paušalno za sve boravak više od 3h u klubu 2.000,00 kn + PDV