Ocjena radne sposobnosti i vidne funkcije

Hrvatski liječnički zbor Šubićeva 9, Zagreb, Hrvatska, Croatia (Local Name: Hrvatska)

POZIV NA STRUČNO PREDAVANJE Dr ALMENKA BALENOVIĆ, dr. med. specijalistica medicine rada koje će se održati u utorak, 5. prosinca 2023.g u 17.30 h u Velikoj predavaonici HLZ-a Šubićeva 9.

Stručni sastanak

Hrvatski liječnički zbor Šubićeva 9, Zagreb, Hrvatska, Croatia (Local Name: Hrvatska)

"Velika dvorana" Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju