Izdvajamo
Home / Iz rada Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLZ-a / 21. PROLJETNI SIMPOZIJ MEDICINSKE ETIKE na temu “ETIČKI ASPEKTI, DILEME I IZAZOVI HRVATSKOG ZDRAVSTVA U PANDEMIJI COVID 19”

21. PROLJETNI SIMPOZIJ MEDICINSKE ETIKE na temu “ETIČKI ASPEKTI, DILEME I IZAZOVI HRVATSKOG ZDRAVSTVA U PANDEMIJI COVID 19”

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLZ organiziralo je 13.lipnja 2022.

  1. PROLJETNI SIMPOZIJ MEDICINSKE ETIKE na temu “ETIČKI ASPEKTI, DILEME I IZAZOVI HRVATSKOG ZDRAVSTVA U PANDEMIJI COVID 19”

Na skupu su sudjelovali kolege epidemiolozi, internisti, radiolozi, ginekolozi, psihijatri, doktori dentalne medicine te specijalisti javnog zdravstva.

Predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLZ Doc.dr.sc. Morana Brkljačić, dr. med. govorila je o pandemiji  ukazujući na nju kao na izazov medicine i etike 21.stoljeća.

Doc.dr.sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med. prezentirala je etičke dileme u liječenju covid 19 pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja opisujući vlastita iskustva u radu i djelovanju tijekom dana pandemije.

Psihijatar Igor Salopek, dr.med. govorio je o vrlo zanimljivoj temi – stigmatizaciji psihijatrije te etičkim izazovima sa psihijatrijskim bolesnicima tijekom pandemije covid 19.

Ivana Stojanović, dr.med. i doc. Prim.dr.sc. Dražan Butorac, dr.med. prezentirali su sa kojim su se izazovima susreli u ginekološkoj onkologiji tijekom pandemije covid 19.

Dr.sc. Prim.Žarko Udiljak, dr. med.dent.prikazao je svoja iskustva u radu i djelovanju u dentalnoj medicini tijekom pandemije covid 19.

Prof.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med.

prikazala je svoja praktična iskustva u radu i djelovanju epidemiološke službe javnog zdravstva prezentirajući pogled na covid 19 pandemiju kroz bioetičke principe.

Predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK Prof.dr.sc. Lada Zibar, dr.med. navela je i ukazala na etičke dvojbe u transpantaciji tijekom pandemije covid 19.

Prof.dr.sc. Jasenka Markeljević, dr.med. podsjetila nas je na dostojanstvo ljudskog bića uvijek a posebno tijekom pandemije covid 19.

Proljetni simpozij medicinske etike HLZ završio je plodonosnom raspravom i zaključkom da je hrvatsko zdravstvo zahvaljujući svojim djelatnicima dalo veliki stručni i moralni obol u pandemiji corona virusa.

Doc.dr.sc. Morana Brkljačić, dr.med.

 

x

Check Also

Tribina PRIZIV SAVJESTI U SVJETLU AUTONOMIJE I TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA

Tribina PRIZIV SAVJESTI U SVJETLU AUTONOMIJE I TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA U povodu ...