Izdvajamo
Home / Iz središnjice / HLK, HLS i HLZ: Vrijeme nečinjenja u hrvatskom zdravstvu je isteklo!

HLK, HLS i HLZ: Vrijeme nečinjenja u hrvatskom zdravstvu je isteklo!

Hrvatski liječnici traže donošenje Zakona o plaćama liječnika ili Strukovnog ugovora: Predsjednici Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) su u utorak, 10. rujna 2019. od Vlade zatražili izradu nacrta Zakona o plaćama liječnika ili Strukovnog ugovora do kraja ove godine. HLK, HLS i HLZ su na sastanku izvršnih tijela ove tri asocijacije usvojili dokument „Rujanska izjava o hrvatskom liječništvu i sustavu zdravstva“, kojim upozoravaju na neodrživost sadašnjeg stanja hrvatskog liječništva i sustava zdravstva.

Tri krovne liječničke asocijacije pozivaju Vladu da, u dijalogu s predstavnicima liječničke struke, žurno krene s rješavanjem problema hrvatskog liječništva i odmah osnuje mješovitu radnu skupinu koja bi do kraja 2019. godine izradila nacrt Zakona o plaćama liječnika ili Strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike. Čelništvo ovih asocijacija, koje okupljaju sve hrvatske liječnike, traže da zakon ili ugovor budu doneseni još za mandata ove Vlade jer je rješavanje problema liječništva usko povezano s nastavkom pružanja kvalitetne i ujednačeno dostupne zdravstvene skrbi pučanstvu.

Predsjednici HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić, HLS-a mr. sc. Renata Čulinović Čaić i HLZ-a prof. dr. sc. Željko Krznarić izražavaju ozbiljnu i duboku zabrinutost zbog stanja hrvatskog liječništva i održivosti hrvatskog zdravstva. U Rujanskoj izjavi naglašavaju kako je više hrvatskih bolnica ostalo u potpunosti bez specijalista određenih specijalnosti, brojne ambulante obiteljske medicine ostale su bez liječnika, a manjak liječnika se počeo pojavljivati i u najvećim kliničkim centrima, dok su liste čekanja za pojedine procedure sve dulje. Navode da čak više od 10 posto predškolske djece nema dostupnu skrb primarnog pedijatra. Također, podsjećaju da hrvatski liječnici godišnje imaju oko tri milijuna prekovremenih sati, odnosno da svaki liječnik koji radi prekovremeno godišnje prosječno odradi skoro 500 prekovremenih sati. Rujanska izjava podsjeća i da u Hrvatskoj zakon još uvijek propisuje tzv. robovlasničke ugovore za specijalizante, koji su u suprotnosti s europskim pravom i standardima u državama EU,kao i da su liječnici izloženi rastućem verbalnom i fizičkom nasilju, s podatkom da je čak 82 % liječnika doživjelo neki oblik nasilja na radnom mjestu.

Također hrvatski liječnici jedini u EU već pet godina uopće nemaju mogućnost izravno pregovarati s Vladom o svojim radnim pravima i obvezama, već za njih to čine predstavnici drugih profesija.

„Sadašnje stanje je neodrživo. U proteklih šest godina više od 800 liječnika napustilo je Hrvatsku i otišlo raditi u inozemstvo, što je istovjetno kao da pet županijskih bolnica ostane bez ijednog liječnika. Hrvatski liječnici isključivo svojim predanim i odgovornim radom, žrtvom i odricanjem uspijevaju još donekle održati dostupnost i kvalitetu zdravstvenog sustava“, rekao je predsjednik HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić istaknuvši kako Vlada RH treba hitno pristupiti izradi i donošenju Zakona o plaćama liječnika. „Jedino donošenje posebnog zakona, koji će uređivati rad, status i položaj liječnika i u čijoj izradi će sudjelovati legitimni predstavnici liječnika bit će stvaran pokazatelj ozbiljnosti namjere Vlade da zadrži liječnike u Hrvatskoj i sačuva hrvatski zdravstveni sustav na dobrobit pacijenata i svih hrvatskih građana“, izjavio je Luetić.

„Očekivala sam da će ova Vlada ispraviti nepravdu koju je liječnicima nanijela Milanovićeva Vlada kada je liječnicima uskratila pravo na kolektivno pregovaranje izmjenama Zakona o reprezentativnosti. Ova Vlada sada je pokazala da nije sposobna riješiti pravo liječnika na pregovaranje čak niti u sklopu granskog pregovaranja u djelatnosti zdravstva. Nažalost, Vlada ne želi priznati da hrvatski zdravstveni sustav funkcionira još jedino i isključivo zato, što liječnici kontinuirano odrađuju ekstreman i protuzakonito velik broj prekovremenih sati, a koje nam i dalje pošteno ne plaćaju, unatoč više stotina pravomoćnih presuda dosuđenih u korist liječnika. Zbog toga tražimo da se status i plaće liječnika ubuduće reguliraju posebnim Zakonom ili Strukovnim kolektivnim ugovorom, u direktnim pregovorima s Vladom. Takav potez je neophodan ako želimo zaustaviti odlazak liječnika, a pacijentima i svima nama osigurati dostupnu zdravstvenu zaštitu.“, rekla je predsjednica HLS-a mr.sc. Renata Čulinović Čaić

Podsjećamo, aktualna Vlada već tri godine nije riješila problem reprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata, čak niti za gransko kolektivno pregovaranje.

„Od osnutka, davne 1874. godine HLZ nastoji održati svoje poslanje osobito u trenutcima ugroze staleških interesa, ali i potrebe za redefiniranjem zdravstvenog sustava te se danas aktivno pridružuje Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom sindikatu pokazujući tako jedinstvo misli i djelovanja. Upravo organizirano liječništvo temelj je održanja zdravstvenog sustava, nikako time ne umanjujući značajnu ulogu svih ostalih dionika sustava. HLZ je zabrinut zbog mogućeg urušavanja svega što je dosegnuto. Ne zaboravimo da se i u trenutcima velikih kriza upravo liječništvo i organizirani zdravstveni sustav pokazuje kao temelj održanja stabilnosti zajednice. Za HLZ je neprihvatljivo marginaliziranje struke kao aktivnog sudionika u promišljanju sustava zdravstva te očekuje iznalaženje pravnog rješenja za aktivno uključivanje u sve razgovore koji se tiču sudbine liječništva.“, istaknuo je predsjednik HLZ-a prof. dr. sc. Željko Krznarić.

Ovakva situacija, ovakav zdravstveni sustav i položaj hrvatskih liječnika u njemu su neodrživi i nužne su konkretne promjene, navodi Rujanska izjava. „Sadašnja situacija neprihvatljiva je kako za liječnike i druge zaposlene u zdravstvu, tako i za one zbog kojih postoji zdravstveni sustav – pacijente. Hrvatski liječnici i njihovo čelništvo u Rujanskoj izjavi upozorili su Vladu da je vrijeme nečinjenja isteklo.

Cjeloviti tekst Rujanske izjave o hrvatskom liječništvu i sustavu zdravstva možete pročitati ovdje

x

Check Also

Stručna društva Hrvatskoga liječničkog zbora kao i njegovi članovi, pojedinci dali svoje komentare na Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026.

Obavještavamo Vas da je Hrvatski liječnički zbor završio s prikupljanjem komentara i ...