Izdvajamo
Home / Iz središnjice / Izvješće sa redovite sjednice Europske udruge medicinskih specijalista (U.E.M.S)

Izvješće sa redovite sjednice Europske udruge medicinskih specijalista (U.E.M.S)

Ovogodišnja travanjska sjednica Vijeća najveće udruge liječnika specijalista Europe, održana je u Bruxellesu 10. i 11. travnja, a najvažniji događaj tijekom tog okupljanja delegata iz tridesetak  zemalja bilo je otvorenje Doma liječnika Europe (Domus Medica Europea- DME) i preseljenje ureda UEMS-a na novu adresu ( Rue de l Industrie, 24) . Delegaciju Hrvatskog liječničkog zbora predvodio je predsjednik prof.dr. sc. Željko Krznarić, dok su članice delegacije bile prof. dr. sc. Adriana Vince kao delegat Europske sekcije za infektologiju pri UEMS-u, prof. dr. sc.Nada Čikeš kao delegat Europskog odbora za reumatologiju pri UEMS-u te prim. Katarina Sekelj- Kauzlarić kao članica Vijeća UEMS-a i delegat Europske sekcije i odbora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri UEMS-u. Sastancima Vijeća UEMS-a pored članova Vijeća koji su delegati nacionalnih asocijacija, redovito prisustvuju predstavnici (najčešće predsjednici) svih sekcija i odbora kao i multidisciplinarnih odbora UEMS-a. Dnevni red je stoga opsežan i dijeli se na sjednice samog Vijeća od kojih je dio koji se odnosi na poslovanje UEMS-a zatvoren za javnost  i tematske sjednice. Godišnja izvješća svih tijela UEMS-a (predsjednika, glavnog tajnika,radnih grupa i odbora za bodovanje stručnih skupova) podnose se u prvom dijelu sastanaka dok je završna plenarna sjednica rezervirana za odluke o dokumentima i stavovima UEMS-a. Ovaj put sastali su se i Multidisciplinarni odbor za flebologiju, Sekcija za medicinsku onkologiju, Multidisciplinarni odbor za liječenje boli te Tematska federacija za hipertenziju. Tijekom sastanka odlučeno je da se formiraju i dva nova tijela UEMS-a: Sekcija za kliničku farmakologiju i Multidisciplinarni odbor za bolesti dojke.

Edukacija doktora  medicine, posebice specijalista, najveća je briga UEMS-a. Kvaliteta i harmonizacija, ne samo planova i programa specijalizacija, nego i svih drugih procesa tijekom specijalizacije, ovlaštenja (licenciranje) ustanova i mentora, te načina provjere znanja, vještina i stavova, najčešća su tema na sastancima UEMS-a. Najviše se pozornosti mora usmjeriti na uvjete provedbe specijalističkih programa te na način provjere kompetencija specijalizanata. Potrebno je osmisliti, ali i redovito provoditi, najrazličitije načine vanjske provjere kvalitete specijalističkih programa. Vijeće je zato usvojilo desetak dokumenata koje je izradio i predložio posebni odbor za ovo područje ( CESMA).

Financijsko izvješće i sve što se odnosi na materijalno poslovanje UEMS-a,predstavlja poslovnu tajnu,ali se redovito prikazuje i usvaja skraćeno financijsko izvješće na sjednici Vijeća UEMS-a. Rizničar, predsjednik Nadzornog odbora i ovlašteni revizori dali su svoj doprinos raspravi i predložili konkretne mjere financijske discipline i štednje kako bi se čim prije konsolidiralo poslovanje UEMS-a sa svim njegovim tijelima. Na dnevnom redu Vijeća UEMS-a našlo se i nekoliko statutarnih i organizacijskih tema. Tako je u Statut UEMS-a uveden pojam „ počasnog člana“, a usvojena je i deklaracija o potencijalnom utjecaju „komercijalne industrije“ na medicinsku praksu. Sjednici Vijeća UEMS-a redovito nazoče i predstavnici (uglavnom predsjednici) ostalih liječničkih udruga i organizacija ( CPME,FEMS, UEMO, EJD, AEMH ) koji su i ovaj put detaljno su prikazali aktivnosti i planove svojih asocijacija, te pozvali UEMS na suradnju.

Svi dokumenti, kao i novosti iz rada UEMS-a, dostupni su na www.uems.net

Prim. Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. med.
spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Voditeljica nacionalne delegacije u Vijeću UEMS-a
Članica Radne grupe Vijeća UEMS-a za specijalističku praksu
Nacionalni delegat u Sekciji i Odboru za FRM pri UEMS-u

x

Check Also

Održan sastanak s glavnim urednikom časopisa Medix

U utorak, 14. ožujka 2023. predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora, prof.dr.sc. Željko Krznarić ...