Izdvajamo
Home / Obavijesti / Poziv

Poziv

Temeljem općeg ugovora o poslovnoj suradnji koji Vaša agencija ima sklopljen s Hrvatskim liječničkim zborom u svezi zajedničkog interesa vezanog za poslovnu suradnju u organizaciji stručnih skupova, kongresa, tečajeva i ostalih oblika stručne edukacije u skladu sa odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14) i u skladu sa zahtjevima podružnica, stručnih društava i/ili sekcija HLZ-a, molimo Vas sukladno članku 12. spomenutog ugovora, da dostavite sve potrebne dokumente o svom bonitetu i poslovnoj sposobnosti.

Potrebno je dostaviti:
1. BON 1 (ne stariji od 3 mjeseca)
2. BON2 ili SOL (ne stariji od 3 mjeseca)
3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga ( ne starije od 3 mjeseca)
4. Kopiju police osiguranja od odgovornosti sklopljenu s ovlaštenim osiguravajućim društvom

Navedene dokumente je potrebno u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu Šubićeva 9, Zagreb s naznakom: „Turističke agencije – dokumentacija“ najkasnije do 31.01.2019.
Agencijama koje ostvaruju uvjete za daljnju suradnju bit će ispostavljen račun za troškove obrade dokumentacije i kreiranja aneksa ugovora u iznosu od 1.000,00 kn + PDV nakon isteka navedenog roka.
U aneksu ugovora bit će implementirana i uredba o zaštiti osobnih podataka s ciljem ispunjavanja uvjeta u pogledu zakonitosti obrade osobnih podataka i drugih uvjeta utvrđenih i propisanih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
S osobitim poštovanjem,

Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.
Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

x

Check Also

Fundamentals of Inherited Cardiac Arrhythmias – Join us on October 7, 2023 Zagreb, Croatia

https://www.eventcreate.com/e/inherited-arrhythmia-symposium