Izdvajamo
Home / Obavijesti / VAŽNA OBAVIJEST AGENCIJAMA

VAŽNA OBAVIJEST AGENCIJAMA

Poštovani,

Temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 30.10.2015., Hrvatski liječnički zbor podliježe obvezi provođenja  revizije.

Radi izvršavanja navedene obveze  molimo agencije da izjavu popune, potpišu po ovlaštenoj osobi i potvrde pečatom  te istu dostave u izvorniku  na našu adresu.

Ovom izjavom, pod punom odgovornošću, agencije potvrđuju da su izvršile sve obveze u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom i da su nam  istinito prikazale sve prihode koje su prikupile za sve stručne skupove koje su organizirali i proveli u ime stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora u 2020. godini.  Naime, u proteklom periodu kod pojedinih agencija primijećeni su određeni propusti. U tom smislu, ukoliko postoje određene stavke prema kojima bi Hrvatski liječnički zbor imao osnovu za potraživanja prema agencijama, molimo  da nam što prije dostave potrebne podatke i isprave pisanom pošiljkom na našu adresu kako bi se mogla pravodobno izdati faktura odnosno provesti potrebna knjigovodstvena i financijska obrada i usklađenje.

Izjavu, i sve navedeno, molimo dostavite  najkasnije do 15.12.2020. isključivo poštom na našu adresu jer ćemo u protivnom protekom roka biti primorani pokrenuti postupak raskida poslovne suradnje kao i ostale odgovarajuće postupke u skladu sa pozitivnim propisima.

Za sva otvorena pitanja možete nas odmah kontaktirati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i veselimo se budućoj suradnji.

 

 

x

Check Also

ČLANARINA HLZ-u

Poštovani članovi Hrvatskoga liječničkog zbora, Obaviještavamo Vas da odlukom Skupštine HLZ-a od ...