Izdvajamo
Home / Iz rada Podružnica / Iz recenzije knjige “U prilog sjećanju”

Iz recenzije knjige “U prilog sjećanju”

Knjiga U prilog sjećanju doc. prim. dr. sc. Elizabete Horvatić, aktualne predsjednice koprivničke Podružnice Hrvatskog liječničkog zbora donosi kroniku zbivanja u Podružnici u posljednjih 15 godina, od 2003. do kraja 2018. Autorica ove knjige aktivno je sudjelovala u gotovo svim događanjima Podružnice, posebno u ovom
najnovijem razdoblju.
Knjiga obuhvaća više od desetak poglavlja u kojima autorica sažeto iznosi podatke o radu Podružnice i njezinih članova. Na početku knjige donosi se kratki povijesni pregled razvoja Hrvatskog liječničkog zbora od 1874., kao i razvoj koprivničke Podružnice
Hrvatskog liječničkog zbora od njezina osnutka 1953. pa sve do današnjih dana. Pogleda li se sadržaj i popis staleških i stručnih sastanaka, brojna predavanja i skupovi, vidi se bogata i raznolika aktivnost Podružnice, kao i aktualnost medicinske problematike koja se prezentirala. Koprivnička je podružnica od svoga osnutka poticala liječnike na kvalitetan i stručni rad u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim spoznajama. Stoga je posebno vrijedan prilog koji donosi popis stručnih i znanstvenih radova objavljenih u medicinskim glasilima i zbornicima, kao i rezultate
pojedinih struka svojih članova koji su prezentirani na kongresima i skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sve to potvrđuje visoku razinu rada i služi na ponos Podružnice i njezina brojnog članstva.
Svakako je vrijedno da je autorica prikazala i slobodne aktivnosti naših liječnika, posebno one na kulturnom planu. To su aktivnosti koje ih nadahnjuju nakon naporna i zahtjevnog liječničkog posla, dajući im dodatni poticaj za savjestan, odgovoran i uspješan rad.
U knjizi nalazimo popis članova Podružnice, kronološki popis i biografije predsjednika, odličja i nagrade članova, popis umirovljenika i podsjećanje (In memoriam) na one članove koji su nas napustili u proteklom razdoblju. Treba svakako spomenuti i priloge o Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom sindikatu, ali i o Liječničkim novinama, glasilu Hrvatskog liječničkog zbora, koje na žalost više ne izlaze, a koje su redovito obavještavale, između ostaloga, i o radu svih podružnica Hrvatskog liječničkog zbora, pa tako i o radu koprivničke Podružnice.
Knjiga doc. prim. dr. sc. Elizabete Horvatić svjedok je vremena i vjeran pokazatelj rada i događanja u Podružnici. Zajedno sa Spomenicom koju je Podružnica objavila 2003. uz 50. obljetnicu svoga rada (1953. – 2003.), ona je ne samo prilog povijesti 242 koprivničkog zdravstva, već vjerujemo i poticaj novim naraštajima zdravstvenih djelatnika da samo rad, odanost i ljubav prema ljudima, ostvaruju naše i njihove želje.
Bolesnima vraćamo njihovo najveće bogatstvo – zdravlje, iako zdravlje nije sve, ali sve ostalo bez zdravlja je ništa.

mr. sc. Franjo Husinec, dr. med.
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
prim. dr. med. Viktorija Bradić

 

x

Check Also

Splitski liječnici pjevači na nastupu za pamćenje – jubilarnom koncertu povodom velikih 35 godina djelovanja

Splitski liječnici pjevači na nastupu za pamćenje – jubilarnom koncertu povodom velikih ...