Izdvajamo
Home / Iz rada Podružnica / Tražimo liječnike volontere za hodočašća u Svetištu u Mariji Bistrici

Tražimo liječnike volontere za hodočašća u Svetištu u Mariji Bistrici

Molimo kolege koji su zainteresirani za volontiranje u vrijeme hodočašća u Svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici da se jave elektronskom poštom koordinatoru volontera Sanji Kovačić na adresu: sanja.kovacic2@gmail.com

Volontiranje se odvija u ambulanti u prostoru Crkve na otvorenom koja je opremljena s 2 bolesnička kreveta, lijekovima i sanitetskim materijalom. Uz liječnika bit će medicinska sestra volonter. 500 m udaljeno od tog prostora nalazi se ambulanta Doma zdravlja s hitnom službom i sanitetskim vozilom. Rad liječnika volontera u prostoru Svetišta odvija se na razini trijaže i zbrinjavanja lakših akutnih oboljenja hodočasnika, te procjene stanja koje zahtijevaju poziv/intervenciju hitne službe.
Volontiranje se odvija tijekom dana vikendima u srpnju i kolovozu prema rasporedu i mogućnostima svakog volontera.
Liječnik volonter mora priložiti kopiju važećeg odobrenja za rad (licencu), a sa Svetištem sklapa ugovor o volontiranju. Nakon završenog volontiranja od Svetišta dobiva potvrdu o volontiranju. Potvrda se izdaje i u slučaju volontiranja samo nekoliko sati što će u slučaju prijave većeg broja volontera biti uobičajena praksa. Tijekom volontiranja Svetište se obvezuje volonteru osigurati topli obrok.

 

Raspored: 

1., 22., 28. i 29. srpnja – jedan tim (liječnik, med. sestra) – od 10 do 12:30 sati
4., 5., 12., 17. i 18. kolovoza – jedan tim (liječnik, med. sestra) – od 10 do 12:30 sati
15. kolovoza – dva tima (2 liječnika i 2 med. sestre) 10 – 19 sati
1. rujna – jedan tim (liječnik, med. sestra, fizioterapeuti) – 16 – 20 sati (pješaci iz V. Gorice)
8. rujna – jedan tim (liječnik, med. sestra) – od 10 do 12:30 sati
9. rujna – dva tima (2 liječnika, 2 med. sestre) 10 – 14 sati
7. i 13. listopada – jedan tim (liječnik, med. sestra)

x

Check Also

PODRUŽNICA VINKOVCI – STRUČNI SKUP

Poziv HLZ 27.03.2023