Izdvajamo
Home / Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimovi, dr.med.dent.

Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimovi, dr.med.dent.

Rođen je 1945. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu, opću i glazbenu, pohađao je u Zadru. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 1974. Magistrirao je 1974. (PMF, Zagreb) i 1978. (Stomatološki fakultet, Zagreb), a doktorirao 1983. godine  (Stomatološki fakultet, Zagreb). Godine 1969. postaje asistentom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1993. izabran u zvanje redovitog profesora. Bio je dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prorektor te kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu.
Utemeljitelj je i voditelj više kolegija u diplomskom i poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Koautor je i urednik više udžbenika i knjiga iz stomatoloških materijala, stomatološke protetike, implantologije, temporomandibularnih poremećaja i športske stomatologije. Ima preko 310 znanstvenih, stručnih i drugih radova, od kojih oko 60 CC/SCI vrijednosti. Godine 1981. započinje dugogodišnju znanstvenu suradnju s kolegama u Velikoj Britaniji, u Cardiffu (Dental School, University of  Wales), gdje boravi ukupno 1,5 godinu, i od 1991. u Bristolu (Dental School, University of Bristol). Posjetio je još 30 sveučilišta na 5 kontinenata. Bio je Visiting Professor u Dental School, University of Wales, Cardiff, UK (1990.-1994.) i Visiting Lecturer u School of Dentistry, The Oregon  Health Sciences University, Portland, Oregon, USA (1995).
Suosnivač je (1993.) i tri godine urednik časopisa „Hrvatski stomatološki vjesnik“, a sada je član uređivačkih kolegija časopisa „European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry“ (V. Britanija), „Medicinski vjesnik“ (BiH) i „Rad“ Razreda za medicinske znanosti HAZU.
Organizator je međunarodne DentEd vizitacije i evaluacije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Association for Dental Education in Europe, 2002.). Organizator je preko 30 domaćih i međunarodnih skupova, među kojima 1. Međunarodnog kongresa Udruge stomatološke protetike Jugoslavije (Zagreb, 1986.), 1., 2. i 4. Međunarodnog kongresa Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a (Zagreb, 1994., Cavtat, 1998., Zagreb, 2008.), Godišnjeg sastanka Europske regionalne organizacije Svjetske stomatološke federacije (Dubrovnik, 2001.), 26. kongresa Europskog društva za stomatološku protetiku (Cavtat, 2002.), 1. i 2. simpozija o temporomandibularnim poremećajima (Zagreb, HAZU, 2007. i 2008.), 34. kongresa Europske udruge za edukaciju u stomatologiji (Zagreb, 2008) i 2. Europske radionice o prevenciji pušenja i oralnom zdravlju (Zagreb, 2008.).
Suosnivač je Hrvatske stomatološke komore te je član više stručnih i znanstvenih društava, među kojima Hrvatskog liječničkog zbora (član Izvršnog odbora i Glavnog odbora te dr. tijela), Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a (predsjednik u tri mandata), Hrvatskog društva za stomatološku protetiku (dopredsjednik u tri mandata), Europskog društva za stomatološku protetiku (predsjednik u jednom mandatu, član je Savjeta i Predsjedništva), British Prosthodontic Conference, International College of Prosthodontics, ITI–International Team for Implantotlogy.
Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1994. (član Glavnog odbora od 2008.) i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2006. Izabrani je član u Academy of Dental Materials (Fellow od 1997.) i u Academy of Dentistry International (Fellow od 2007.). Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih priznanja.