Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”,  Šubićeva 9, Zagreb, a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Ustanova Adresa Telefon/fax Web adresa
1 Hrvatsko androloško društvo prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med. KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/23 88 888
2 Hrvatsko dermatovenerološko društvo prof. dr. sc. Mirna Šitum, prim. dr. med. KBC “Sestre milosrdnice” Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; 01/ 37 87 422; Fax: 01/ 37 87 493
3 Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja Vlasta Zajic- Stojanović, dr. med. Hrvatski zavod za zdravstevno osiguranje Regionalni ured Zagreb Mihanovićeva 3 10000 Zagreb 01/45 73 521; 01/ 45 95 500; Fax: 01/ 45 77 148
4 Hrvatsko društvo medicinskih vještaka mirovinskog i socijalnog osiguranja prim. dr. sc. Melita Uremović, dr. med. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba A. Mihanovića 3 10000 Zagreb 01/ 45 95 500; Fax: 01/ 45 95 063
5 Hrvatsko društvo mladih liječnika Jakov Ivković, dr. med. Specijalna bolnica za medicinsku rehabililtaciju "Naftalan" Omladinska 23a 10310 Ivanić Grad 01/ 28 34 555/; Fax: 28 81 478 http://hdml.hlz.hr/
6 Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Dragan Soldo, dr. med. DZ Centar ZS Dugave-Travno Kauzlarićev prilaz 7 10000 Zagreb 01/ 45 90 109; Fax: 01 46 84 450 http://www.hdod.net/
7 Hrvatsko društvo ortodonata dr. sc. Tomislav Lauc, dr. med. dent. Stomatološka poliklinika Apolonija Varšavska 10 10000 Zagreb 01/ 48 83 800; Fax: 01/ 48 83 802
8 Hrvatsko društvo radiologa prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. KBC Rijeka Krešimirova 42 51000 Rijeka 051/ 658 386; Fax: 051/ 682 502
9 Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa prof. dr. sc. Davor Strinović dr. med. Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Šalata 11 10000 Zagreb 01/ 45 66 827; Fax: 01/ 459 0221
10 Hrvatsko društvo traumatologa prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. Klinika za kirurgiju KBC Rijeka Tome Strižića 3 51000 Rijeka 051/ 407 111; Fax: 051/ 407 377
11 Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika prim. mr. sc. Peter Brinar, dr. med. Ferenščica 61 10000 Zagreb 098/ 350 108 http://www.hrdul.hr/
12 Hrvatsko društvo vertebrologa prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. Ilica 120 10000 Zagreb Tel./fax: 01/ 37 87 240; Fax: 01/ 37 87 395 http://www.hvd.hr/
13 Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, dr. med. Klinika za psihijatriju KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/23 88 888 http://hdap.hlz.hr
14 Hrvatsko društvo za akupunkturu mr. sc. Krunoslav Reljanović, dr. med. Ordinacija « Dr. Krunoslav Reljanović» Hercegovačka 109 10000 Zagreb 01/ 37 55 493 http://akupunktura.hr
15 Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju prof. dr. sc. Asja Stipić Marković, dr. med. KB «Sveti Duh» Sveti Duh 64 10000 Zagreb 01/ 37 12 111; 01/ 37 12 231; 01/ 37 12 230; 01/ 37 12; http://hdaki.kbsd.hr/
16 Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med. Klinika za psihijatriju KBC “Sestre milosrdnice” Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; 01/ 37 87 188
17 Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju strarije životne dobi prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med. Klinika za psihijatriju Vrapče Bolnička 32 10000 Zagreb 01/ 37 80 666
18 Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje doc. dr. sc. Višnja Ivančan, dr. med. Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/ 23 88 888; 01/ 23 67 840 Fax: 01/23 67 886 http://www.hdail.hr/
19 Hrvatsko društvo za aterosklerozu akademik Željko Reiner Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/ 23 88 888; 01/ 23 76 041; 01/ 23 88 772; Fax: 01/ 23 88 623; 01/23 88 772
20 Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju prof. dr. sc. Robert Trotić, dr. med. Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC "Sestre milosrdnice" Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; Fax: 01/ 37 69 067

Prikazano 20 od 150 Stručnih društava.
Stranica 1 od 8