Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.

NAZIV STRUČNOG DRUŠTVAPREDSJEDNIK
Hrvatsko društvo za afektivne poremećajeprof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med.
Hrvatsko društvo za akupunkturuMaja Mustač, dr. med.,
Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologijuprim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.
Hrvatsko društvo za apnejudoc.dr.sc. Domagoj Vidović
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju strarije životne dobiprof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Hrvatsko androloško društvoprof.dr.sc. Željko Kaštelan, dr.med.
Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenjedoc. dr. sc. Višnja Ivančan, dr. med.
Hrvatsko društvo za aterosklerozuakademik Željko Reiner
Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatrijuprof. dr. sc. Robert Trotić, dr. med.
Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činiteljedruštvo u mirovanju
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitudoc. dr. sc. Ljiljana Žmak dr. med.
Hrvatsko društvo za bubregprof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić
Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgijuprof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med.
Hrvatsko društvo za debljinuprof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Hrvatsko društvo za dentalnu implantologijuprof. dr. sc. Darko Macan, dr. med. dent
Hrvatsko dermatovenerološko društvoprof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med.
Hrvatsko društvo za dermatološku onkologijuakademkinja Mirna Šitum
Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgijudoc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med
Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizmadoc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.,
Hrvatsko društvo za dječju kirurgijuMarko Mesić, dr. med
Hrvatsko društvo za dječju neurologijuprof. dr. sc. Nina Barišić, dr. med.,
Hrvatsko društvo za dječju ortopedijudoc. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med.
Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapijudoc. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med.
Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologijuprof. dr. sc. Kristina Goršeta, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologijuprim. Sibila Nanković, dr. med.,
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologijuprof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med.
Hrvatsko endokrinološko društvodoc. dr. sc. Silvija Canecki - Varžić, dr.med.
Hrvatsko društvo za endokrinološku onkologijuprof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med
Hrvatsko društvo za endometriozudoc.dr.sc. Mario Ćorić, dr.med.
Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgijuprof. dr. sc. Igor Stipančić, dr. med.,
Hrvatsko epidemiološko društvoprim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.
Hrvatsko društvo za estetsku kirurgiju i kozmetsku dermatologijuprof.dr.sc. Davor Mijatović, dr.med.
Hrvatsko društvo za estetsku medicinumag. univ. Željko Rotim, dr. med. dent.,
Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinudoc.dr.sc. Frane Grubišić, dr.med.
Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatrijuprim. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.,
Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatrijudoc.dr.sc. Tajana Pavić, dr.med.
Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetricijuprof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukcijuprof. dr. sc Dinka Pavičić Baldani, dr. med.,
Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopijuprof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med.,
Hrvatsko društvo za ginekološku onkologijudoc.dr.sc. Marko Klarić, dr.med.
Hrvatsko društvo za ginekološku urologijuprof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med.
Hrvatsko društvo za hematologijuprof. dr. sc. Toni
Valković,dr. med.
Hrvatsko društvo za hemostazu i trombozuprof.dr.sc. Silva Zupančić-Šalek, dr.med.
Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinuprof.dr.sc. Marko Banić, dr.med.
Hrvatsko društvo za hipertenzijuprof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med.
Hrvatsko društvo za hitnu medicinudoc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.,
Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinuprof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med.
Hrvatsko društvo za hospitalnu stomatologiju/stomatologiju posebene skrbiprof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo za humanu genetikuprof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med.
Hrvatsko društvo za imunologiju sluzniceprof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.
Hrvatsko društvo za infektivne bolestidoc. dr. sc. Marija Santini, dr. med.,
Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinudoc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med
Hrvatsko društvo za internu medicinuprof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med.
Hrvatsko društvo za internističku onkologijuprof. dr. sc. Stjepko Pleština,dr. med.
Hrvatsko društvo za javno zdravstvo dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med.
Hrvatsko društvo za jednodnevnu kirurgijuAna Bosak Veršić, dr.med.
Hrvatsko društvo za kardijalnu kirurgijuprof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med.
Hrvatsko društvo za kemoterapijuprof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med,
Hrvatsko kirurško društvoprof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med,
Hrvatsko društvo za kliničku citologijudoc.dr.sc. Dinka Šundov, dr.med.
Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapijuprof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.,
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologijuprof.dr.sc. Jasmina Vraneš, dr.med.
Hrvatsko društvo za kliničku prehranuprof. dr. sc. Željko Krznarić, prim. dr. med.
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatrijuprof. dr. sc. Slađana Štrkalj- Ivezić, dr. med.
Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata materniceprof. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med.,
Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatrijuprof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med.
Hrvatsko društvo za labaratorijsku medicinu prof.dr.sc. Vesna Kušec
Hrvatsko društvo za liječenje bolidoc.prim.dr.sc. Ivan Radoš
Hrvatsko liječničko glazbeno društvoprof. dr. sc. Mijo Bergovec, dr. med.
Hrvatsko liječničko športsko društvoDubravko Martinović, dr.med.
Hrvatsko društvo za lubanjsku osnovicudoc. dr. sc. Goran Mrak, dr. med.
Hrvatsko društvo za medicinsku antropologijuprof. dr. sc. Mate Mihanović, dr. med.
Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrataVedran Zubčić, dr. med.
Hrvatsko društvo za medicinu radaTomislav Furlan, dr. med.
Hrvatsko društvo za medicinska vještačenjaprof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med.,
Hrvatsko društvo medicinskih vještaka mirovinskog i socijalnog osiguranjav.d. Katija Barać dr. med.
Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranjaLjiljana Milišić Ždralović, dr.med.
Hrvatsko društvo za menopauzuprof.dr.sc Marina Šprem Goldštajn,dr.med.
Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajimadoc.dr.sc. Saša Jevtović, dr. med.
Hrvatsko društvo za minimalno intervencijsku dentalnu medicinuprof. dr. sc. Ivana Miletić, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo mladih liječnikaIvana Bureš Valentić, dr. med.
Hrvatsko društvo za multidisciplinarnu suradnju u dentalnoj mediciniprof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, dr.med.dent.
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantacijuDoc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med.
Hrvatsko neurokirurško društvoprof. dr. sc. Miroslav Vukić , dr. med.
Hrvatsko neurološko društvoprof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografijuprof.dr.sc. Ervina Bilić, dr. med.,
Hrvatsko neuroradiološko društvodoc.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med.
Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozgaprof.dr.sc. Igor Filipčić, dr.med.
Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećajeprim.dr.sc. Višnja Supanc, dr. med.
Hrvatsko društvo za nogometnu medicinudoc. dr. sc. Tomislav Madžar, dr.med.
Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinuprof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.,
Hrvatsko društvo obiteljskih doktoraDragan Soldo, dr. med.,
Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvodoc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med.
Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapijuprof.dr.sc. Nikola Đaković, dr. med.
Hrvatsko onkološko društvoprof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.
Hrvatsko društvo za oralnu kirurgijuprof. dr. sc. Irina Filipović Zore, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologijuizv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo ortodonatadr. sc. Tomislav Lauc, dr. med. dent.
Hrvatsko ortopedsko društvodoc.dr.sc. Damir Hudetz, dr.med.
Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vratadoc. dr. sc. Tomislav Baudoin, dr. med.
Hrvatsko društvo za ovisnostiprof.dr.sc. Zoran Zoričić , dr. med.
Hrvatsko društvo za palijativnu medicinuVlasta Vučevac, dr. med.
Hrvatsko parodontološko društvoprof. dr. sc. Darko Božić, dr. med. dent.,
Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinuprof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med.
Hrvatsko pedijatrijsko društvoprof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.,
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologijudoc.dr. sc. Nevena Krnić, dr.med.
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranudr.sc. Orjena Žaja dr. med.,
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologijuNeven Čače, dr. med.
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologijuprof. dr. sc. Danko Milošević, dr. med.
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologijudoc. dr. sc. Ivan Pavić, dr. med.
Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinudoc. dr.sc. Josip Juras, dr. med.,
Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenjadoc. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med.
Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgijuprof. dr. sc. Rado Žic, dr. med.
Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštiteprof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.
Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomikuuniv. mag. Željko Rotim, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo za povijest medicinev. d. mr. sc. Franjo Husinec, dr. med.
Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinuprof.dr.sc. Dragan Primorac, dr.med.
Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatrijuMirjana Kolarek Karakaš, dr.med.
Hrvatsko društvo za primarnu zdravstvenu zaštituMarija Divić, dr.med.
Hrvatsko društvo za psihosomatiku u ginekologiji i porodništvudr.sc. Vesna Gall, dr.med.
Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećajaprim. dr. sc. Branka Restek - Petrović, dr. med.
Hrvatsko pulmološko društvomr. sc. Neven Miculinić, dr. med.
Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinuizv. prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med.
Hrvatsko društvo radiologaprof.dr.sc. Goran Roić, dr.med.
Hrvatsko društvo za reanimatologijuprim. dr. sc. Silvija Hunyadi Antičević, dr. med.
Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgezijuprof. dr. sc. Katarina Šakić Zdravčević, prim. dr. med.
Hrvatsko društvo za restaurativnu dentalnu medicinuprof.dr.sc. Zrinka Tarle, dr.med.dent.
Hrvatsko reumatološko društvoprof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.
Hrvatsko društvo za rijetke bolestidoc. dr. sc. Iveta Merćep Šimić, dr. med.
Hrvatsko senološko društvoprim. dr. sc. Paula Podolski, dr. med.
Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenijeprof.dr.sc. Dalibor Karlović, dr.med.
Hrvatsko somnološko društvo - Društvo za medicinu spavanjaprof.dr.sc. Zoran Đogaš, dr.med.
Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgijuprof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med.
Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolestiprof. dr. sc. Mihael Skerlev, dr. med.
Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestimaprof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
Hrvatsko društvo za sportsku medicinuprof.dr.sc. Davor Plavec, dr.med.
Hrvatsko društvo za sportsku traumatologiju i artroskopijuv.d. prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med.,
Hrvatsko stomatološko društvoprof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo za stomatološku protetikuprof. dr. sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.
Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologaprof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. med.
Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinuMarija Posavec, dr. med.,
Hrvatsko društvo za štitnjačuakademik Zvonko Kusić
Hrvatsko društvo za transfuzijsku medicinudoc.dr.sc.prim. Irena Jukić, dr.med.
Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinuprim. Branislav Kocman, dr. med.
Hrvatsko društvo traumatologadoc. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med.,
Hrvatsko društvo za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvataprof.dr.sc. Zdravko Perko, dr.med.
Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologijidoc.prim.dr.sc. Ingrid Marton, dr.med.
Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologijiprof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.
Hrvatsko društvo umirovljenih liječnikadr. sc. Ivka Zoričić Letoja, dr. med.
Hrvatsko društvo za upalne bolesti crijevaprof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.
Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcijeprof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.
Hrvatsko urološko društvodoc. dr. sc. Igor Tomašković, dr. med.
Hrvatsko društvo za urološku onkologijudr.sc. Marija Gamulin, dr.med.
Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgijuprof.dr.sc. Miljenko Kovačević, dr.med.
Hrvatsko društvo vertebrologa dr. sc. Darko Perović, dr. med.,
Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitacijudr. sc. Siniša Maslovara, dr. med.
Hrvatsko društvo za vojnu medicinuRenato Mittermayer, dr. med.
Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog putadr. sc. Tatjana Goranović, dr. med.
Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologijudoc.dr.sc. Krunoslav Capak, dr. med.
Hrvatsko društvo zrakoplovne medicineprof.dr.sc. Suzana Konjevoda, dr. med.
Hrvatsko društvo za endodoncijuprof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, dr.med.
Hrvatsko društvo za torakalnu kirurgijudr.sc. Zoran Janevski, dr.med., prim
Hrvatsko društvo za angiologijuprof.dr.sc. Mislav Vrsalović, dr.med.