Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”,  Šubićeva 9, Zagreb, a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Ustanova Adresa Telefon/fax Web adresa
1 Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, dr. med. Klinika za psihijatriju KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/23 88 888 http://hdap.hlz.hr
2 Hrvatsko društvo za akupunkturu mr. sc. Krunoslav Reljanović, dr. med. Ordinacija « Dr. Krunoslav Reljanović» Hercegovačka 109 10000 Zagreb 01/ 37 55 493 http://akupunktura.hr
3 Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju prof. dr. sc. Asja Stipić Marković, dr. med. KB «Sveti Duh» Sveti Duh 64 10000 Zagreb 01/ 37 12 111; 01/ 37 12 231; 01/ 37 12 230; 01/ 37 12; http://hdaki.kbsd.hr/
4 Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med. Klinika za psihijatriju KBC “Sestre milosrdnice” Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; 01/ 37 87 188
5 Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju strarije životne dobi prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med. Klinika za psihijatriju Vrapče Bolnička 32 10000 Zagreb 01/ 37 80 666
6 Hrvatsko androloško društvo prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med. KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/23 88 888
7 Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje doc. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med. Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/ 23 88 652; Fax: 01/23 67 886 http://www.hdail.hr/
8 Hrvatsko društvo za aterosklerozu akademik Željko Reiner Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/ 23 88 888; 01/ 23 76 041; 01/ 23 88 772; Fax: 01/ 23 88 623; 01/23 88 772
9 Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju prof. dr. sc. Robert Trotić, dr. med. Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC "Sestre milosrdnice" Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; Fax: 01/ 37 69 067
10 Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje prim. mr. sc. Goran Ivanišević, dr. med. Berislavićeva 12 10000 Zagreb 01/ 48 72 414
11 Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. Klinika za infektivne bolesti “ Dr. Fran Mihaljević» Mirogojska 8 10000 Zagreb 01/ 28 26 222; Fax: 01/ 28 26 134
12 Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med. Klinika za neurokirurgiju KBC «Sestre milosrdnice» Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 522; 01/ 37 87 112; Fax: 01/ 37 87 401
13 Hrvatsko društvo za debljinu prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. Klinika za internu medicinu KBC Rijeka Krešimirova 42 51000 Rijeka 051/ 658 122; 051/ 658 111; Fax: 051/ 658 826 http://hdd-hlz.org/
14 Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju prof. dr. sc. Darko Macan, dr. med. dent Klinički zavod za oralnu kirurgiju KB “Dubrava” Av. Gojka Šuška 6 10000 Zagreb 01/ 29 02 444; 01/ 29 03 069; 01/ 29 02 5 77; Fax: 01/ 28 64 250
15 Hrvatsko dermatovenerološko društvo prof. dr. sc. Mirna Šitum, prim. dr. med. KBC “Sestre milosrdnice” Vinogradska 29 10000 Zagreb 01/ 37 87 111; 01/ 37 87 422; Fax: 01/ 37 87 493
16 Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med Klinika za kirurgiju KBC Rijeka Krešimirova 42 51000 Rijeka 051/ 658 111
17 Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. KB Dubrava Av. Gojka Šuška 6 10000 Zagreb 01/ 29 02 444; Fax: 01/ 2863 695 http://www.hddbm.hr/
18 Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju Zoran Bahtijarević, dr. med. Klinika za dječje bolesti Zagreb Klaićeva 16 10000 Zagreb 01/ 46 00 111 http://hddk.org/
19 Hrvatsko društvo za dječju neurologiju prof. dr. sc. Nina Barišić, dr. med. Klinika za pedijatriju KBC Zagreb Kišpatićeva 12 10000 Zagreb 01/ 23 88 888; 01/ 23 88 531; Fax: 01/ 23 76 023 http://hddn.hlz.hr
20 Hrvatsko društvo za dječju ortopediju doc. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med. Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb Šalata 7 10000 Zagreb 01/ 48 199 911

Prikazano 20 od 147 Stručnih društava.
Stranica 1 od 8