Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
21 Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.
22 Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med.
23 Hrvatsko društvo za debljinu prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. http://hdd-hlz.org/
24 Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju prof. dr. sc. Darko Macan, dr. med. dent.
25 Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju akademkinja Mirna Šitum
26 Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med
27 Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. http://www.hddbm.hr/
28 Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju doc. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med. endokrinološko
29 Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju prof. dr. sc. Kristina Grošeta, dr. med. dent.
30 Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju Zoran Bahtijarević, dr. med. http://hddk.org/
31 Hrvatsko društvo za dječju neurologiju prof. dr. sc. Nina Barišić, dr. med. http://hddn.hlz.hr
32 Hrvatsko društvo za dječju ortopediju doc. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med.
33 Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju prim. dr. sc. Sibila Nanković, dr. med.
34 Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med. http://www.hded.com.hr
35 Hrvatsko društvo za endokrinološku onkologiju prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.
36 Hrvatsko društvo za endometriozu doc. dr. sc. Mario Ćorić, dr. med.
37 Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju prof. prim. dr. sc. Igor Stipančić, dr. med. http://www.hdek.com.hr/
38 Hrvatsko društvo za estetsku kirurgiju i kozmetsku dermatologiju prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med.
39 Hrvatsko društvo za estetsku medicinu dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent. http://www.hdel.hr/
40 Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med. http://www.hdfrm.com/

Prikazano 20 od 163 Stručnih društava.
Stranica 2 od 9