Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
41 Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
42 Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr.med., prim
43 Hrvatsko društvo za gastroenterologiju i hepatologiju (u mirovanju)
44 Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med. http://www.hdgo.hr/
45 Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju prof. dr. sc Dinka Pavičić Baldani, dr. med. http://www.hdhr.org/
46 Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med. http://hdge-hr.com/
47 Hrvatsko društvo za ginekološku onkologiju prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.
48 Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med. http://hdgon.hlz.hr/
49 Hrvatsko društvo za hematologiju prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med.
50 Hrvatsko društvo za hemostazu i trombozu prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek, dr. med.
51 Hrvatsko društvo za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.
52 Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.
53 Hrvatsko društvo za hipertenziju prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med. http://www.hdh.hr/
54 Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med. http://www.hdhiim.org/
55 Hrvatsko društvo za hitnu medicinu prof. prim. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. http://www.hdhm.com.hr/
56 Hrvatsko društvo za hospitalnu stomatologiju / stomatologiju posebne skrbi prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent.
57 Hrvatsko društvo za humanu genetiku prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med. http://www.humana-genetika.org/
58 Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.
59 Hrvatsko društvo za infektivne bolesti doc. dr. sc. Marija Santini, dr. med. http://www.hdib.hr/http://www.hdim.hr/
60 Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu doc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med. http://www.hdim.org/

Prikazano 20 od 163 Stručnih društava.
Stranica 3 od 9