Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
81 Hrvatsko društvo za menopauzu prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med.
82 Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata doc. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med.
83 Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima doc. dr. sc. Saša Jevtović, dr. med. http://www.hdmzitrp.com/
84 Hrvatsko društvo za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu prof. dr. sc. Ivana Miletić, dr. med. dent.
85 Hrvatsko društvo za multidisciplinarnu suradnju u dentalnoj medicini prof. prim. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, dr. med. dent.
86 Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med. http://www.hdndt.org/
87 Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju prim. Dubravka Jurenić, dr. med. http://hdnrmb.mef.hr/
88 Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
89 Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje prim. dr. sc. Višnja Supanc, dr. med.
90 Hrvatsko društvo za nogometnu medicinu doc.dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med.
91 Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.
92 Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju prof. dr. sc. Nikola Đaković, dr. med.
93 Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju prof. dr. sc. Irina Filipović Zore, dr. med. dent. http://hdok.hlz.hr/
94 Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent.
95 Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata prof. dr. sc. Tomislav Baudoin
96 Hrvatsko društvo za ovisnosti prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med.
97 Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Vlasta Vučevac, dr. med.
98 Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu prof.dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med.
99 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju doc. dr. sc. Nevena Krnić
100 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu doc. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med.

Prikazano 20 od 163 Stručnih društava.
Stranica 5 od 9