Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
101 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju prof. dr. sc. Danko Milošević, dr. med. http://www.hdpn.org/
102 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju prim. Dalibor Šarić, dr. med.
103 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju dr. sc. Ivan Pavić, dr. med.
104 Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu mr. sc. Branimir Peter, dr. med.
105 Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med.
106 Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med. http://hdprek.hlz.hr/
107 Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. http://www.zdravstvo-kvaliteta.org/
108 Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent.
109 Hrvatsko društvo za povijest medicine v. d. mr. sc. Franjo Husinec, dr. med.
110 Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med.
111 Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Mirjana Kolarak -Karakaš, dr. med.
112 Hrvatsko društvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Marija Divić, dr. med.
113 Hrvatsko društvo za psihosomatiku u ginekologiji i porodništvu dr. sc. Vesna Gall, dr. med.
114 Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja doc. prim. dr. sc. Branka Restek - Petrović, dr. med.
115 Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med. http://www.hdptm.hr/
116 Hrvatsko društvo za reanimatologiju prim. dr. sc. Silvija Hunyadi Antičević, dr. med. http://www.crorc.org/
117 Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgeziju prof. dr. sc. Katarina Šakić, prim. dr. med.
118 Hrvatsko društvo za rijetke bolesti doc. dr. sc. Iveta Merćep Šimić, dr. med.
119 Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med.
120 Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med. http://www.spine.hr/

Prikazano 20 od 163 Stručnih društava.
Stranica 6 od 9