Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
121 Hrvatsko društvo za sportsku medicinu doc. dr. sc. Vladimir Ivančev, dr. med. http://www.sportskamedicina.hr/
122 Hrvatsko društvo za sportsku traumatologiju i artroskopiju v. d. prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med.
123 Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku prof. dr. sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.
124 Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu prim. Marija Posavec, dr. med. http://skolska-medicina.com/
125 Hrvatsko društvo za štitnjaču akademik Zvonko Kusić
126 Hrvatsko društvo za transfuzijsku medicinu doc. dr. sc. prim. Irena Jukić, dr. med.
127 Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinu prim. Branislav Kocman, dr. med.
128 Hrvatsko društvo za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata prof. dr. sc. Zdravko Perko, dr. med.
129 Hrvatsko društvo zrakoplovne medicine Ljiljana Belošević, dr. med.
129 Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji doc. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med.
130 Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.
131 Hrvatsko društvo za upalne bolesti crijeva prof. dr. sc. Željko Krznarić, prim. dr. med.
132 Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.
133 Hrvatsko društvo za urološku onkologiju prim. dr. sc. Marija Gamulin, dr. med.
134 Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med.
135 Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju doc. dr. sc. Siniša Maslovara, dr. med.
136 Hrvatsko društvo za vojnu medicinu Renato Mittermayer, dr. med.
137 Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog puta doc. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med. http://www.disniput.org
138 Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. http://hdze.hlz.hr/
140 Hrvatsko endokrinološko društvo prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. http://www.hed.hlz.hr/

Prikazano 20 od 161 Stručnih društava.
Stranica 7 od 9