Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, 10000 Zagreb.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
161 Hrvatsko društvo za apneju doc.dr.sc. Domagoj Vidović, dr.med.
162 Hrvatsko društvo za bubreg prof.dr.sc.Nikolina Bašić, dr.med.
163 Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolstima Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr.med.

Prikazano 3 od 163 Stručnih društava.
Stranica 9 od 9