Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, Zagreb. a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
41 Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
42 Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju akademik Zijad Duraković
43 Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med. http://www.hdgo.hr/
44 Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju prof. dr. sc Dinka Pavičić Baldani, dr. med. http://www.hdhr.org/
45 Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med. http://hdge-hr.com/
46 Hrvatsko društvo za ginekološku onkologiju prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.
47 Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med.
48 Hrvatsko društvo za hematologiju prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med.
49 Hrvatsko društvo za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.
50 Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.
51 Hrvatsko društvo za hipertenziju prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med. http://www.hdh.hr/
52 Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med. http://www.hdhiim.org/
53 Hrvatsko društvo za hitnu medicinu doc. prim. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. http://www.hdhm.com.hr/
54 Hrvatsko društvo za hospitalnu stomatologiju / stomatologiju posebne skrbi prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent.
55 Hrvatsko društvo za humanu genetiku prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med. http://www.humana-genetika.org/
56 Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.
57 Hrvatsko društvo za infektivne bolesti prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med. http://www.hdib.hr/ http://www.hdim.hr/
58 Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu doc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med. http://www.hdim.org/
59 Hrvatsko društvo za internističku onkologiju prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med.
60 Hrvatsko društvo za internu medicinu prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med.

Prikazano 20 od 156 Stručnih društava.
Stranica 3 od 8