Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, Zagreb. a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
61 Hrvatsko društvo za javno zdravstvo mr. Dražen Jurković, dr. med. http://hdjz.org/
62 Hrvatsko društvo za jednodnevnu kirurgiju doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, dr. med.
63 Hrvatsko društvo za kardijalnu kirurgiju prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med. www.hdkk.hlz.hr
64 Hrvatsko društvo za kemoterapiju prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med
65 Hrvatsko društvo za kliničku citologiju doc. prim. dr. sc. Danijela Vrdoljak Mozetič, dr. med. http://citologija.hlz.hr
66 Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.
67 Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med http://www.hdkm.hr/
68 Hrvatsko društvo za kliničku prehranu prof. dr. sc. Željko Krznarić, prim. dr. med.
69 Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju prof. dr. sc. Slađana Štrkalj- Ivezić, dr. med. https://www.hkpd.hlz.hr/
70 Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med. http://kolposkopija.hlz.hr
71 Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med.
72 Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu prof. dr. sc. Vesna Kušec, dr. med.
73 Hrvatsko društvo za liječenje boli doc. prim. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med.
74 Hrvatsko društvo za lubanjsku osnovicu doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med. http://hdlo.hlz.hr/
75 Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata Vedran Zubčić, dr. med.
76 Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med.
77 Hrvatsko društvo za medicinsku antropologiju prof. dr. sc. Mate Mihanović, dr. med.
78 Hrvatsko društvo za medicinu rada prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med. http://hdmr.hlz.hr/
79 Hrvatsko društvo za menopauzu prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med.
80 Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata doc. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med.

Prikazano 20 od 156 Stručnih društava.
Stranica 4 od 8