Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, Zagreb. a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
81 Hrvatsko društvo za multidisciplinarnu suradnju u dentalnoj medicini prof. prim. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, dr. med. dent.
82 Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju prof. dr. sc. Mladen Knotek, dr. med. http://www.hdndt.org/
83 Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju prim. Dubravka Jurenić, dr. med. http://hdnrmb.mef.hr/
84 Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
85 Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje prim. dr. sc. Višnja Supanc, dr. med.
86 Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.
87 Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju prof. dr. sc. Nikola Đaković, dr. med.
88 Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju prof. dr. sc. Irina Filipović Zore, dr. med. dent. http://hdok.hlz.hr/
89 Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent.
90 Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata doc. dr. sc. Mario Bilić, dr. med.
91 Hrvatsko društvo za ovisnosti prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med.
92 Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Vlasta Vučevac, dr. med.
93 Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu prof. prim. dr. sc. Marina Kos, dr. med.
94 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju dr. sc. Miroslav Dumić, professor emeritus
95 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu prim. dr. sc. Zrinjka Mišak, dr. med.
96 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju prim. Dalibor Šarić, dr. med.
97 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju prof. dr. sc. Danko Milošević, dr. med. http://www.hdpn.org/
98 Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju prof. dr. sc. Neven Pavlov, dr. med.
99 Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu mr. sc. Branimir Peter, dr. med.
100 Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med.

Prikazano 20 od 154 Stručnih društava.
Stranica 5 od 8