Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”, Šubićeva 9, Zagreb. a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
101 Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med. http://hdprek.hlz.hr/
102 Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. http://www.zdravstvo-kvaliteta.org/
103 Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku univ. mag. Željko Rotim, dr. med. dent.
104 Hrvatsko društvo za povijest medicine v. d. mr. sc. Franjo Husinec, dr. med.
105 Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med.
106 Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Đurđa Španović, dr. med.
107 Hrvatsko društvo za psihosomatiku u ginekologiji i porodništvu dr. sc. Vesna Gall, dr. med.
108 Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja doc. prim. dr. sc. Branka Restek - Petrović, dr. med.
109 Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu izv. prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med. http://www.hdptm.hr/
110 Hrvatsko društvo za reanimatologiju prim. dr. sc. Silvija Hunyadi Antičević, dr. med. http://www.crorc.org/
111 Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgeziju prof. dr. sc. Katarina Šakić, prim. dr. med.
112 Hrvatsko društvo za rijetke bolesti doc. dr. sc. Iveta Merćep Šimić, dr. med.
113 Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med.
114 Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med. http://www.spine.hr/
115 Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti prof. dr. sc. Mihael Skerlev, dr. med.
116 Hrvatsko društvo za sportsku medicinu doc. dr. sc. Vladimir Ivančev, dr. med. http://www.sportskamedicina.hr/
117 Hrvatsko društvo za sportsku traumatologiju i artroskopiju v. d. prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med.
118 Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku prof. dr. sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.
119 Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Željka Karin, dr. med. http://skolska-medicina.com/
120 Hrvatsko društvo za štitnjaču akademik Zvonko Kusić

Prikazano 20 od 154 Stručnih društava.
Stranica 6 od 8