Izdvajamo
Home / Stručna društva

Stručna društva

Službeni naziv i adresa svih stručnih društava HLZ-a je “Hrvatski liječnički zbor – (Naziv stručnog društva)”,  Šubićeva 9, Zagreb, a u niže navedenoj tablici su kontakt adrese predsjednika stručnih društava.
Red.br. Naziv Društva Predsjednik Web adresa
121 Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji doc. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med
122 Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.
123 Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije prof. dr. sc. Višnja Škerk, dr. med.
124 Hrvatsko društvo za urološku onkologiju prim. dr. sc. Marija Gamulin, dr. med.
125 Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med.
126 Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju doc. dr. sc. Siniša Maslovara, dr. med.
127 Hrvatsko društvo za vojnu medicinu Renato Mittermayer, dr. med.
128 Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog puta doc. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med. http://www.disniput.org
129 Hrvatsko društvo zrakoplovne medicine Ljiljana Belošević, dr. med.
129 Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. http://hdze.hlz.hr/
131 Hrvatsko endokrinološko društvo prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, dr. med. http://www.hed.hlz.hr/
132 Hrvatsko epidemiološko društvo prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. http://www.hed-hlz.com.hr/
133 Hrvatsko kirurško društvo prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med. http://www.hkd.com.hr
134 Hrvatsko liječničko glazbeno društvo prof. dr. sc. Mijo Bergovec, dr. med.
135 Hrvatsko liječničko športsko društvo doc. dr. sc. Edvard Galić, dr. med
136 Hrvatsko likovno društvo prim. dr. sc. Antun Kljenak, dr. med.
137 Hrvatsko neurokirurško društvo prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med.
138 Hrvatsko neurološko društvo prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. http://hnd.hlz.hr/
139 Hrvatsko neuroradiološko društvo izv. prof. dr. sc. Dijana Zadravec, dr. med.
140 Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med. http://hod.com.hr/

Prikazano 20 od 150 Stručnih društava.
Stranica 7 od 8

 

 

[wpdm_package id=’4920′]