Izdvajamo
Home / COVID-19 / SMJERNICE ZA AKUTNU RESPIRATORNU POTPORU I MEHANIČKU VENTILACIJU BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 INFEKCIJE SA RAZVOJEM SINDROMA AKUTNOG RESPIRACIJSKOG DISTRESA

SMJERNICE ZA AKUTNU RESPIRATORNU POTPORU I MEHANIČKU VENTILACIJU BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 INFEKCIJE SA RAZVOJEM SINDROMA AKUTNOG RESPIRACIJSKOG DISTRESA

U bolesnika oboljelih od COVID-19 moguć je razvoj teške pneumonije koja rezultira sindromom akutnog respiracijskog distresa (ARDS), koji prema dosada objavljenim podacima varira od 32.8 do 67% 1,2.
Akutni respiracijski sindrom definiran je prema Berlinskoj definiciji3 kao akutno hipoksemijsko respiracijsko zatajenje gradirano prema PAO2/FIO2 (omjer parcijalnog tlaka kisika u arterijskoj krvi u mmHg i udjela kisika u inspiratornoj smjesi) uz mehaničku ventilaciju sa 5 mbar PEEP (pozitivni tlak na kraju ekspirija) kao:
• blagi (200 mm Hg < PaO2/FIO2 ≤ 300 mm Hg)
• umjereni (100 mm Hg < PaO2/FIO2 ≤ 200 mm Hg)
• teški (PaO2/FIO2 ≤ 100 mm Hg)
Uz navedene prisutne su još 4 dodatne varijable prisutne u teškom ARDS: radiološki nalaz koji se manifestira kao obostrani mrljasti infiltrati, smanjena statička popustljivost respiratornog sustava (≤40 mL/mbar), potreba za povećanim PEEP (≥10 mbar) i korigirani ekspiratorni minutni volumen ≥10 L/min.
Uz liječenje same infekcije te sve nužne mjere prevencije prijenosa bolesti (smjernice dostupne na web adresi Hrvatskog društva za infektivne bolesti: https://hdib.hr/covid19/4), mehanička ventilacija te drugi adjuvantni respiratorni postupci temelj su intenzivnog liječenja ovih bolesnika.COVID-19 SMJERNICE HDIM

x

Check Also

PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU TIJEKOM PANDEMIJE VIRUSA SARS-CoV-2 – Drugo izdanje

Ovaj dokument pruža smjernice o upravljanju opskrbom krvnim pripravcima kao odgovor na  ...