Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / 208. Gerontološka tribina

208. Gerontološka tribina

  1. PROMJENE SLUHA I SLUŠANJA U STARIJOJ DOBI
    Pozvani predavač: dr.sc. Mihael Reis, dr.med. audiolog
  2. PRIMJENA SLUŠNIH POMOGALA U REHABILITACIJI SLUHA STARIJIH OSOBA
    Pozvani predavač: Darko Vidović, otoakustičar

208. Gerontološka tribina će se održati 20. (utorak) ožujka , 2018.g., od 13,00 do 14,30 sati, u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ,,Dr.Andrija Štampar“ Mirogojska 16, Zagreb.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, te Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju gerontološku tribinu.

Stručnjacima drugih specijalnosti biti će podijeljene potvrdnice RCMZRHZZSO Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo,, Dr. Andrija Štampar“.

Stručni skup će biti bodovan sukladno Pravilniku svih navedenih komora.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj i budućoj uspješnoj suradnji.

208.GERONTOLOŠKA T 20.3.2018 (1)
x

Check Also

Hrvatsko društva za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Podružnica Vukovar Hrvatskog liječničkog zbora – stručni skup

VRVU23ProgramFinal