Izdvajamo
Home / COVID-19 / COVID-19 PANDEMIJA: smjernice za odjele nuklearne medicine

COVID-19 PANDEMIJA: smjernice za odjele nuklearne medicine

Ove smjernice su pripremljene na temelju objavljene literature, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) te preporuka eksperata iznesenih na radnom sastanku održanom u travnju 2020.
elektronskim putem u organizaciji IAEA-e (Međunarodna agencija za atomsku energiju), “Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic: Guidence for Nuclear Medicine Departments“.
Svrha ovih smjernica nije pobijanje ili nadograđivanje već postojećih naputaka SZO i nacionalnih/regionalnih/lokalnih stožera, već dodatni savjeti usko vezani za odjele nuklearne medicine.

COVID-19 Smjernice nuklearna medicina
x

Check Also

„Suvremeni pristup bolesniku s osteoporozom“

HRVATSKI  LIJEČNIČKI  ZBOR  –  PODRUŽNICA RIJEKA U SURADNJI SA FIRMOM AMGEN d.o.o. ...