Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / Doc.dr.sc. Danijela Vrdoljak Mozetič, dr.med. izabrana je za Generalnu tajnicu Europske federacije citoloških društava (European Federation of Cytology Societies – EFCS)

Doc.dr.sc. Danijela Vrdoljak Mozetič, dr.med. izabrana je za Generalnu tajnicu Europske federacije citoloških društava (European Federation of Cytology Societies – EFCS)

Doc.dr.sc. Danijela Vrdoljak Mozetič, dr.med., predsjednica Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ-a izabrana je za Generalnu tajnicu Europske federacije citoloških društava (European Federation of Cytology Societies – EFCS) na mandat od tri godine. Funkciju je i službeno  preuzela 7. listopada 2021. na Europskom kongresu citologije u Wroclaw-u.

Pozicija glavne tajnice rukovodeća je funkcija federacije, krovnog udruženja europskih citologa koje postoji već 51 godinu, a objedinjava 25 europska i tri pridružena neeuropska nacionalna citološka društva. Djelovanje federacije odvija se kroz organizaciju brojnih konferencijskih aktivnosti, međunarodne znanstvene projekte te edukacijske aktivnosti, a posebna pažnja posvećuje se razvoju sekcije mladih citologa/citopatologa.

Doc.dr.sc. Danijela Vrdoljak Mozetič, dr.med. posljednjih osam godina obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog društva za kliničku citologiju Hrvatskog liječničkog zbora, a zadnje tri godine bila je i članica Upravnog odbora i predsjedavajuća Edukacijske sekcije EFCS-a.

Svoj izbor na ovu važnu funkcije doživljava kao veliko priznanje za hrvatsku medicinu i citologiju.

Ovim putem upućujemo iskrene čestitke i svako dobro u obnašanju ove važne dužnosti.

 

x

Check Also

Hrvatsko društva za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Podružnica Vukovar Hrvatskog liječničkog zbora – stručni skup

VRVU23ProgramFinal