Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, stručna društva HLZ-a, sudjelovala u izradi Deklaracije o važnosti cijepljenja

Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, stručna društva HLZ-a, sudjelovala u izradi Deklaracije o važnosti cijepljenja

Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, stručna društva Hrvatskoga liječničkog zbora, uz ostale relevantne institucije i udruženja iz područja zdravstvene zaštite sudjelovala su u izradi Deklaracije o važnosti cijepljenja.

Deklaracija naglašava kako je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba te se ubraja u najsigurnije medicinske intervencije. Neosporno je znanstveno utvrđeno da je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, u pravilu pojedinačnih, neželjenih događaja.

Potpisnici Deklaracije o važnosti cijepljenja su:
1. dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr.med., predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora
2. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Spomenka Uremović dr.med., Ministarstvo zdravstva RH
3. Darko Krnić, dr.med., Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED
4. prof.dr.sc. Antoinette Kaić Rak, dr.med., Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj
5. prof.dr. Hrvoje Kačer, dipl.iur, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
6. prof.dr. Goran Tešović, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „Dr.F.Mihaljević“
7. prof.dr. Aida Mujkić, dr.med., Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko pedijatrijsko društvo
8. mr.sc.Drago Paušek, dr.med., Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta
9. Marija Posavec, dr.med., Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
10. mr. Jasna Karačić, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
11. prof.dr. Mirjana Kujundžić, dr.med., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. doc.dr.sc.Krunoslav Capak, dr.med., Goranka Petrović dr.med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
13. dr.sc.Trpimir Goluža, dr.med., prim.Ante-Zvonimir Golem, dr.med.,dr.sc. Iva Pejnović Franelić, dr.med., mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur., Miran Cvitković, dr.med., Hrvatska liječnička komora

Deklaraciju pogledajte ovdje: Deklaracija o važnosti cijepljenja

About alen

x

Check Also

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITU – DRUGI HRVATSKI KONGRES O BIOSIGURNOSTI I BIOZAŠTITI s međunarodnim sudjelovanjem – 25.-27.5.2023