Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / Izvještaj sa Simpozija

Izvještaj sa Simpozija

U velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora održan je u subotu 30.09.2017.g. Simpozij pod naslovom Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima- usklađivanje sa zahtjevima EU direktiva“. Skup su zajednički organizirali  Hrvatsko društvo za medicinu rada i Hrvatsko somnološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Skupu su uz liječnike raznih specijalnosti (neurologe, psihijatre, kardiologe,dijabetologe, specijaliste medicine rada i sporta) prisustvovali psiholozi, farmaceuti, inžinjeri, te predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva unutarnjih poslova RH. Uvodnu analizu zakonskih propisa s osvrtom na zakonsku regulativu i stručnu podlogu pojedinih tema o kojima se na Simpoziju govorilo prikazala je Prim.dr.sc.Huršidić Radulović. Društva HDMR i HSD su zajednički organizirala Simpozij kako bi u konstruktivnoj i radnoj atmosferi  osmislili provediv i funkcionalan algoritam postupanja kod sumnje na apneu u spavanju (engl. sleep apnea). Dekan Medicinskog fakulteta u Splitu prof.dr.sc. Đogaš predložio je osnovne crte algoritma koje će dalje detaljno razraditi radna skupina koja je formirana na Simpoziju.

Važeći Pravilnik  o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN137/2015) potrebno je nadopuniti i izmjeniti u skladu s Direktivom 2016/1106/EU o vozačkim dozvolama koja se odnose se na kardiovaskularne bolesti i šećernu bolest do 01.01.2018.g.

Hrvatsko društvo za medicinu rada izradilo je Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o kojem se detaljno raspravljalo na Simpoziju. Izmjene koje se odnose na kardiovaskularne bolesti, a koje je prof.dr.sc. Pintarić detaljno pojasnio bile su za sudionike skupa prihvatljive, ali će njihova implementacija u praksi zahtijevati i dodatno informiranje kolega kardiologa. Naime, Direktiva zahtijeva kod nekih bolesti i stanja egzaktnu dijagnostiku i jasna određenja kolega kardiologa u pogledu stupnja promjena i njihovog liječenja. Isto se odnosi i na kolege dijabetologe i izmjene koje se zahtijevaju za vozače prve skupine tj. amatere, na što je ukazala i prim.dr.sc.Soldo Jureša.  Sudionici Simpozija su zaključili kako izmjene koje zahtijeva Direktiva a odnosi se na vozače druge skupine tj profesionalce, nisu primjerene našim uvjetima, našoj organizaciji zdravstvene zaštite, zdravstvenom i mirovisnkom osiguranju, te je stoga predloženo Ministarstvu zdravstva da zadrži važeće odredbe za šećernu bolest kod vozača druge skupine.

Veliki je broj prijepora i neujednačenih ocjena sposobnosti  kod vozača koji imaju psihičke poteškoće i/ili  bolesti na koje je ukazala prof.dr.sc.Ivezić – Štrkalj, ali i rezultati drugostupanjskog povjerenstva koje je iznjela dr.sc.Poplašen. Tijekom rasprave utvrdila se potreba za preciznim određivanjem i usaglašavanjem potrebnih psihičkih sposobnosti za vožnju i načine njihove provjere, te je predložemo formiranje radne skupine psihijatara, psihologa i specijalista medicine rada kako bi se izvršila izmjena Pravilnika i u tom segmentu.

Magistra Vugec Mihok izradila je okvirnu listu lijekova koje utječu na sigurnu vožnju i listu lijekova koji mogu utjecati na sigurnu vožnju uz naglasak na individualnoj procjeni.

Uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada zahtijeva i njihovu pokretljivost i njihovu samostalnost u kretanju adekvatnim prilagodbama vozila. Postoje tehnički različite mogućnosti prilagodbe vozila na što i ukazuje čitava lista šifri, kodova prilagodbe vozila koje u svojim vozačkim dozvolama moraju imati osobe s posebnim potrebama. Ing. Rzounek koji desetljećima vrši prilagodbu vozila, pokazao je moguća tehnička rješenja, ali ukazao i na nerješene zakonske probleme.

U intenzivnoj i konstruktivnoj raspravi, koju su moderirali prof.dr.sc.Mustajbegović, prim.dr.sc.Huršidić Radulović i prof.dr.sc.Đogaš, istaknuti su još neki problemi i ukazano na potrebu zajedničkog dijelovanja poglavito na predložene promjene Zakona o sigurnosti na cestama, Naime, na javnoj raspravi o predmetnom Zakonu poćetkom godine bilo je predloženo da se vozačke dozvole produžuju do 70 godina starosti bez obaveze liječničkog pregleda, a u Prijedlogu koji je upućen u Sabor ponovno nema navedene odredbe. Pored niza činjenica i iznesenih argumentacija, navedeno neograničavanje znači da vozač koji je pregledan prije upisivanja u auto školu s 18 godina ima vozačku dozvolu doživotno, a mijenja je svakih 10 godina administrativno tj mora imati samo novu sliku, ali ne i zdravstveni pregled što ima i imat će katastrofalne posljedice neke i s smrtnim ishodom. Ponovno će se upozoriti predlagač i zakonodavac da je vršenje zdravstvenih pregleda interes svih subjekata i sudionika u prometu.

Prim.dr.sc.Azra Huršidić Radulović

Predsjednica HDMR

x

Check Also

POZIV NA PREDAVANJE  u organizaciji HDUL HLZ – NOVOSTI  U  LIJEČENJU  OBOLJELIH  OD  ŠEĆERNE  BOLESTI – 03.10.2023. U 17.30H

POZIV NA PREDAVANJE  u organizaciji HDUL-a, u utorak , 3. listopada, u ...