Izdvajamo
Home / COVID-19 / MIŠLJENJE O ZBRINJAVANJU DIŠNOG PUTA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19 (KORONA) VIRUSOM

MIŠLJENJE O ZBRINJAVANJU DIŠNOG PUTA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19 (KORONA) VIRUSOM

U jeku epidemije COVID-19 (korona) virusom u Republici Hrvatskoj ad hoc sastavljena radna skupina HD za zbrinjavanje otežanog dišnog puta HLZ-a (HLZ-HDZODP) donosi sljedeće mišljenje:
Svako zbrinjavanje dišnog puta u bolesnika sa sumnjom ili dokazanim COVID-19 predstavlja postupak visokog rizika za prijenos infekcije. Prilikom zbrinjavanja dišnog puta u bolesnika sa sumnjom ili
dokazanim COVID-19 potrebno je slijediti postojeće preporuke za zbrinjavanje dišnog puta vodeći pri tom osobitu pažnju o osobnoj zaštiti i iskustvu tima koji vrši intubaciju. Intubaciju treba pravovremeno planirati kako bi se izbjegle hitne situacije u kojima nema dovoljno vremena za pripremu tima.

Preporučujemo usvajanje načela zbrinjavanja dišnog puta u bolesnika sa sumnjom ili dokazanim COVID-19 u skladu s utemeljenim preporukama iz zemalja koje imaju takva iskustva. Prihvaćamo preporuke koja su usvojila britanska anesteziološka i intenzivistička društva jer su sažeta, detaljna te univerzalno medicinsko i jezično prihvatljiva.

Prilažemo sažeta britanska načela za zbrinjavanje dišnog puta u bolesnika sa sumnjom ili dokazanim COVID-19 na originalnom engleskom jeziku. Puna verzija je dostupna na https://icmanaesthesiacovid-19.org/airway-management

 

Radna skupina HLZ-HDZODP-a za COVID-19:
Doc.prim.dr.sc. Tatjana Goranović, dr.med.
Doc.prim.dr.sc. Maja Karaman Ilić, dr.med.
Doc.prim.dr.sc. Morena Milić, dr.med.
Izv.prof. prim. dr.sc. Tatjana Šimurina, dr.med.
Milana Zlatić Glogoški, dr.med.

UK_COVID-19_Airway-short
x

Check Also

MULTIDISCIPLINARNI TEČAJ – ZAJEDNO DO ORALNOG ZDRAVLJA

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb 22. svibnja 2023. godine 11.00 – 19.00 sati ...