Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / Održan 133. redovni sastanak Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju HLZ-a

Održan 133. redovni sastanak Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju HLZ-a

Stručni sastanak Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog zbora, organiziran u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom, održan je 15. svibnja 2017. godine u Hrvatskom liječničkom zboru. Teme 133. redovnog sastanka bile su novosti u terapiji dislipidemija i liječenje dislipidemija u Hrvatskoj te farmakoekonomski aspekti primjene PCSK9 inhibitora.

Sastanak je otvorio predsjednik HD za kliničku farmakologiju i terapiju HLZ-a, prof. dr. sc. Dinko Vitezić predavanjem pod nazivom ’’Uporaba hipolipemičkih lijekova u nas’’ kojim je prikazao kretanje cijena hipolipemičkih lijekova na tržištu u Hrvatskoj od registracije do sada. Nakon toga, akademik Davor Miličić pokazao je podatke koji govore da je Europa heterogeno područje po kardiovaskularnom riziku te da postoje razlike u kardiovaskularnom riziku zemlje s obzirom na vrijeme ulaska u Europsku Uniju. Zemlje kasnije članice (uključujući Hrvatsku) imaju viši kardiovaskularni rizik u odnosu na ‘’starije’’ članice, ističe akademik Miličić.

Također, prikazao je razlike u kardiovaskularnim ishodima između europskih zemalja koji pokazuju lošije stanje u Hrvatskoj nego u ostatku Europe. Hrvatska se nalazi pri europskom dnu uz Latviju i Češku dok su vodeće Francuska i Skandinavske zemlje. Akademik je naglasio kako su ranije Skandinavske zemlje bile u grupi Europskih zemalja s vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom, ali to su značajno unaprijedile zdravstvenom politikom te sada drže vodeću poziciju.

Doc. dr. sc. Aleksandar Knežević prikazao je rezultate NICE farmakoekonomske analize koja pokazuje kako je nova terapija dislipidemije, iako jako skupa, opravdana za bolesnike s obiteljskom hiperkolesterolemijom i visokim i vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom kod kojih se ciljne vrijednosti LDL kolesterola ne uspijevaju postići standardnom terapijom.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su komentirana izložena istraživanja, a akademik Miličić naglasio je da je nužno provoditi medicinu temeljenu na dokazima. Stručni sastanak zaključio je prof. dr. sc. Vitezić kratkim izvješćem sa 7. Jadranskog i 5. Hrvatskog kongresa farmakoekonomike i ishoda liječenja koji su održani u Poreču od 20. do 23. travnja 2017. godine te je najavio 8. Jadranski kongres koji će se iduće godine održati u Beogradu.

About alen

x

Check Also

Fundamentals of Inherited Cardiac Arrhythmias – Join us on October 7, 2023 Zagreb, Croatia

https://www.eventcreate.com/e/inherited-arrhythmia-symposium