Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / Predavanje HD umirovljenih liječnika – Bolesti plucnog intersticija 2020

Predavanje HD umirovljenih liječnika – Bolesti plucnog intersticija 2020

Predavanje HDUL

 

 

https://www.hlz.hr/pdf/hdul.pptx

ŽIVOTOPIS

Prof.dr.sc. Tatjana Peroš-Golubičić, pulmolog u mirovini, diplomirala je na Me¬di¬ci-nskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Specijali¬s¬tički ispit iz pneumoftiziologije položila je 1979. U Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ radila je od 01.12.1975. Od 1998.g. do 2014.g. bila je Predstojnik Zavoda za bolesti plućnog intersticija.

Doktorsku disertaciju s naslovom “Prognostičko značenje staničnog sastava, elastaza i antielastaza u bronhoalveolarnom lavatu bolesnika sa plućnom sarkoidozom“ obranila je ” 1994.godine. Godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u izradi znanstvenog projektu “Serumski amiloid A protein, klinički značaj određivanja” (Projekt 301272, MZT, Zagreb), kao suradnica. Bila je glavni istraživač projekta «Imunogentika sarkoidoze» (Projekt 0144002 MZT, Zagreb), i suradnik u izradi projekata “The quality of life in patients with sarcoidosis” i “Small fiber neuropathy, fatigue and quality of life in patients with sarcoidosis” pod vodstvom prof.dr.Jolande DeVries i dr.sc. Helen Michielsen iz Univerzitetske klinike Brabant u Tilburgu, Nizozemska. Također bila je glavni istraživač za Hrvatsku međunarodnog znanstvenog projekta“Genotype-Phenotype Relationships in Sarcoidosis” u suradnji s Albert-Ludwigs-University Freiburg, Medical Faculty, SR Njemačka.
Bila je i Glavni istraživač u Kliničkim istraživanja djelotvornosti lijekova, posebno je značajno bilo istraživanje djelotvornosti bosentana i pirfenidona u liječenju idiopatske plućne fibroze.
Objavila je oko 180 stručnih, znanstvenih i drugih radova, nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga. Urednik je skripta “Tuberkuloza, pneumonija, pneumonitis – upalne bolesti plućnog parenhima”, Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja, Medicinska naklada, Zagreb 2002.
Autor je triju knjiga: «Sarkoidoza.Bolesti plućnog intersticija», Medicinska naklada, Zagreb 2005., «Clinical Atlas of Interstitial Lung Disease», Springer, London 2006., zajedno sa prof.dr Om Sharmom i „Lung in non-pulmonary and systemic disease“. Medicinska Naklada, Zagreb, 2013..Ostale podatke o znanstvenoj i stručnoj aktivnosti može se naći na stranici PubMed i Hrvatska znanstvena bibliografije https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/122005?w_mentor=1

Aktivno je sudjelovala u radu brojnih domaćih i stranih Kongresa i Sastanaka. Bila je voditelj i organizator Glavnih tema Kongresa Hrvatskog pulmološkog društva , sa međunarodnim sudjelovanjem 2004.g pod naslovom : Bolesti plućnog intersticija, 2010.g. „Plućne manifestacije vanplućnih bolesti“, i 2015g. „ Sarkoidoza“
Sudjelovala je u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te izobrazbi studenata medicine, liječnika specijalista pulmologa, internista, anesteziologa, specijalista opće i obiteljske medicine. Također sudjelovala je u nastavi Medical School in English.

Recenzent je u časopisima Current Opinion in Pulmonary Medicine,Case Reports in Pulmonology, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Journal of the Canadian Society for Clinical Investigation, Collegium Antropologicum, Acta Medica Croatica, Acta Clinica Croatica, Acta Dermatovenerologica, Medica Jadertina i Liječničkom Vjesniku.
Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pulmološkog društva, Europskog respiratornog društva (ERS) i Svjetskog udruženja za sarkoidozu i druge granulomatoze (WASOG). Početkom travnja 1997.godine izabrana je za suradnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo joj je godišnju nagradu za znanost, za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2008.godinu

x

Check Also

DAN CRVENIH HALJINA

Poštovani, i ovu godinu po peti, jubilarni puta, organiziramo javnozdravstvenu i edukativnu ...