Izdvajamo
Home / COVID-19 / PREPORUKE HDGE za postupak kod ginekoloških endoskopskih postupaka u vrijeme pandemije Covid-19

PREPORUKE HDGE za postupak kod ginekoloških endoskopskih postupaka u vrijeme pandemije Covid-19

Pandemija je izazvala značenje promjene u organizaciji zdravstvenog sistema kao i načinu rada u njemu. Iako je težište usmjereno na dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od virusa, dijagnostika i liječenje žena s hitnim ginekološkim stanjima te oboljelih od zloćudnih bolesti i dalje je prioritet.
Cilj ovih prijedloga je pomoći zdravstvenom osoblju svesti opasnost od zaraze virusom na što manju mjeru.
Tijekom inicijalnog dijela pandemije operiraju se hitna stanja i zloćudne bolesti kod kojih bi odlaganje operativnog zahvata dovelo do vjerojatnog pogoršanja bolesti i umanjilo izglede za uspješno liječenje, a ne pristupa se elektivnim zahvatima.
Obzirom na karakteristike bolesti, osim epidemiološke anamneze i kliničkog statusa, ukoliko je moguće prije operacije preporučljivo je skenirati pacijentice na Covid-19. Kod Covid-19 pozitivne pacijentice, ako je ikako moguće, te ukoliko ne postoji neposredna životna opasnost, potrebno je odgoditi operaciju do potpunog oporavka.
Treba napomenuti da endoskopski pristup ima pozitivni učinak na dužinu hospitalizacije i postoperativnog oporavka kao i svoje posebne uvjete provedbe, te je navedene činjenice potrebno uzeti u obzir kod odabira načina pristupa.

Preporuke HDGE za Covid, završni
x

Check Also

Hrvatsko društva za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Podružnica Vukovar Hrvatskog liječničkog zbora – stručni skup

VRVU23ProgramFinal