Izdvajamo
Home / COVID-19 / Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

U ime hrvatske psihijatrijske zajednice. Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje su u ranijem periodu bile pogođene
zarazom koronavirusom.

Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD) izdaje nekoliko preporuka za organizaciju psihijatrijske skrbi, opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica te mjere za samopomoć za opću populaciju.

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za organizaciju psihijatrijske skrbi i psihijatrijske intevrencije tijekom epidemije koronavirusom (dok COVID 19 HPD)

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica općih bolnica i psihijatrijskih bolnica (dok Opce preporuke za bolnice HPD)

Epidemija korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje – upute za samopomoć (dok covid dusevno zdravlje samopomoc HPD)

Osim preporuka HPD, objavljujemo i prijevode važnih dokumenata koje su preveli naši kolege, a objavila su ih relevantne međunarodne stručne organizacije.

PSIHOLOŠKI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI EPIDEMIJE COVID-19 (dok PSIHOLOSKI ASPEKTI HPD)

KORONAVIRUS NA BOLNIČKOM ODJELU: NOVI IZAZOV ZA PSIHIJATRIJU (dok KORONA I BOLNICE HPD)

MOGUĆE POSLJEDICE KORONAVIRUSA NA OVISNIKE O DROGAMA (dok KORONA i DROGE HPD)

KAKO SE NOSITI SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 (dok. covid 19 stres i tjeskoba)

ZAŠTITA DOBROBITI ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 I DRUGIH ZARAZNIH BOLESTI (dok covid 19 zdravstveni radnici)

Ovim putem također zahvaljujemo svim kolegama koji su sudjelovali u izradi preporuka i u prijevodima svih dokumenata, te pozivamo sve kolege da pošalju sva nova saznanja i komentare, te prijevode novih
tekstova kako bi ih mogli uvrstiti među postojeće dokumente čim ranije.

Preporuke su podržala psihijatrijska društva HLZ:

1. Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje, HLZ, predsjednik prof. dr.sc. Alma Mihaljević-Peleš
2. Hrvatsko društvo za ovisnosti, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Zoran Zoričić
3. Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Dalibor Karlović Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ
4. Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Darko Marčinko
5. Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof.dr.sc. Ninoslav Mimica
6. Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl.med.techn. Martina Filko Kajba
7. Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim.dr.sc. Vedran Bilić
8. Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić
9. Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof.dr.sc. Miro Jakovljević
10. Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Igor Filipčić
11. Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc.dr.sc. Nadica Buzina
12. Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, predsjednica doc.prim.dr.sc.
Branka Restek Petrovic

Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, predsjednica Hrvatskog psihijatrijskog društva i Hrvatskog društva za afektivne poremećaje HLZ
Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, tajnica Hrvatskog psihijatrijskog društva

x

Check Also

POZIV NA PREDAVANJE  u organizaciji HDUL HLZ – NOVOSTI  U  LIJEČENJU  OBOLJELIH  OD  ŠEĆERNE  BOLESTI – 03.10.2023. U 17.30H

POZIV NA PREDAVANJE  u organizaciji HDUL-a, u utorak , 3. listopada, u ...