Izdvajamo
Home / COVID-19 / PREPORUKE ZA POSTUPANJE S BOLESNICIMA S MELANOMOM KOŽE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

PREPORUKE ZA POSTUPANJE S BOLESNICIMA S MELANOMOM KOŽE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

PRIMARNI MELANOM KOŽE
Dijagnostička biopsija
• Preporučuje se u cijelosti ekscidirati klinički i dermatoskopski suspektnu leziju na koži.
• Kod promjena koje su velike površinom, a suspektne na melanom in situ tj. lentigo maligna ili melanom na aktinički kronično oštećenoj koži, preporučuje se učiniti probatornu biopsiju na mjestu koje klinički, a  osobito dermatoskopski pokazuje najtipičnije znakove melanoma.
• Organizirati telemedicinsku konzultaciju za nove pacijente kad god je to moguće kompletan dermatološki pregled izvršiti na dan (neophodne) operacije

 

pdf PREPORUKE ZA MM ZA VRIJEM COVID-19 EPIDEMIJE 25.3.20. (1)
x

Check Also

PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU TIJEKOM PANDEMIJE VIRUSA SARS-CoV-2 – Drugo izdanje

Ovaj dokument pruža smjernice o upravljanju opskrbom krvnim pripravcima kao odgovor na  ...