Izdvajamo
Home / Stručno društvo / Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju

Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju

Predsjednik: prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med.