Izdvajamo
Home / Stručno društvo / Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja

Predsjednik: doc. prim. dr. sc. Branka Restek - Petrović, dr. med.