Izdvajamo
Home / Stručno društvo / Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije

Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije

Predsjednik: prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med.