Izdvajamo
Home / Životopis / prim. dr. VIKTORIJA BRADIĆ, dr. med. – rizničarka HLZ-a

prim. dr. VIKTORIJA BRADIĆ, dr. med. – rizničarka HLZ-a

S. Kukeca  7
48000 Koprivnica

Rođena je 10. listopada 1941.  u Hlebinama od majke Dragice i oca Josipa.
Hrvatica je. Gimnaziju je završila u Koprivnici 1960. , medicinski fakultet u Zagrebu u siječnju 1967.  specijalizaciju i  poslijediplomski studij iz medicine rada 1976.
1986.  priznat joj  je naslov primarijusa .

Kao liječnik specijalista medicine rada radi u Medicinskom centru Koprivnica,   Služba medicine rada “Podravka” od 1976.
Od 1991. u  Primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja, voditelj je opće medicine   do 1995.
1995.  radi na poslovima  liječnika  cenzora u Generalnoj direkciji CROATIA osiguranja d.d.
1997 voditelj Odjela liječničko-cenzorskih poslova.
2002 .voditelj je tima za kreiranje novih proizvoda privatnog zdravstvenog osiguranja.
03.03.04. imenovana je predsjednicom Uprave  društva   Croatia zdravstvenog osiguranja, gdje ostaje do umirovljenja.

1968. aktivni je član Podružnice Hrvatskog liječničkog zbora Koprivnica, a od 1991. delegate je Glavnog odbora, drugi dopredsjednik HLZ-a od 1997.- 2005.,  rizničar Hrvatskog liječničkog   zbora od 2005.
1996.    osniva Društvo za medicinska vještačenja,  gdje obnaša funkciju dopredsjednika  Društva, predsjednika od 1996-2004., od 2004- do 2008.  predsjednika  Društva za medicinska vještačenja HLZ.
Aktivni je član Društva za medicinu rada od 1986. godine
Član je Društva za managment u zdravstvu od 1995. godine,.

Dobitnik je odličja HLZ ; Zahvalnice, Povelje i  Odličije Ladislav Rakovac, te 2008. najviše priznanje  HLZ- Začasnog  člana.

Od 1998.  predavač je  na Medicinskom fakultetu  izbornog  predmeta – Osigurateljna medicina i medicinska vještačenja, unutar kolegija  medicine rada , u dodiplomskoj  i postdiplomskoj nastavi.
Izradila je program stručnog usavršavanja liječnika kandidata za sudske vještake koji je prihvaćen od Fakultetskog vijeća na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu, a potom i od Hrvatske liječničke komore .
Organizira i vodi  četrdeset tečajeva prve kategorije iz osigurateljne medicine i  medicinskog vještačenja za liječnike specijaliste.

Aktivno je sudjelovala  na brojnim stručnim kongresima, savjetovanjima i stručnim sastancima u zemlji i svijetu,  prezentirajući vlastite radove iz područja medicine rada i osigurateljne medicine.
Objavila je  sto devet stručnih radova   u domaćim i stranim časopisima, sudjeluje sa ostalim autorima  u objavljivanju dva priručnika vezana uz područja osigurateljno- medicinske prakse,
Suradnik je sa ostalim autorima u objavljivanju dva udžbenika   Medicinskog fakulteta :
Medicina rada i okoliša  autora Šarić – Žuškin i suradnici,  te Medicinska vještačenja,  urednika Bilić, Gnjidić i suradnika.