Izdvajamo
Home / Životopis / Prof.prim.dr.sc.Dušanka Martinović Kaliterna

Prof.prim.dr.sc.Dušanka Martinović Kaliterna

Rođena u Splitu 20.veljače 1953., hrvatske narodnosti i državljanstva. Medicinski fakultet završila 1978., obiteljski liječnik pri DZ Split do 1983. Od 1983. do 1987. specijalizacija interne medicine. 1984. poslijediplomski tečaj o monoklonskim protutijelima voditelja prof. Mary Ritter, Royal Postgraduate School London. 1985/87 poslijediplomski studij iz kliničke imunologije i alergologije. 1991. pridruženi liječnik Interne klinike Tel Hashomer/Tel Aviv pod mentorstvom prof Yehude Shoenfelda. 2002. Firenca član osnivačkog odbora EUSTAR-a (evropska udruga za liječenje i istraživanje sklerodermije), voditelj prof. M.Mattuci Cerinic. 2007., uža specijalizacija reumatologija, 2008 uža specijalizacija klinička imunologija i alergologija. Pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC Split, referentnog centra MIZ HR za sustavnu sklerozu. Višegodišnji član povjerenstva HLK za etiku i deontologiju, predsjednik etičkog povjerenstva MEF Split. Osnivač i počasni predsjednik Udruge za kolagenoze, član upravnog odbora HUOS-a (hrvatska udruga za sklerodermiju). Višegodišnji član upravnog odbora hrvatskog imunološkog društva i hrvatskog reumatološkog društva. Predsjednica podružnice HLZ u Splitu, dobitnica Povelje HLK, Povelje HLZ, nagrade „Ladislav Rakovac“, začasni član HLZ, redoviti član AMZH. Pozvani predavač iz područja reumatologije na međunarodnim kongresima, član organizacijskog odbora nekoliko međunarodnih i domaćih kongresa, organizator i predavač na tečajevima I kategorije kao i na međunarodnim tečajevima iz sklerodermije, organizator tečaja EUSTARA-a u Splitu. Od 2016. (London) član upravnog odbora EUSTARA. Recenzent časopisa Oxford Rheumathology i Oxford Clinical immunology kao i brojnih drugih. Mentor 7 doktorskih disertacija. Urednik, autor i koautor 9. knjiga, autor oko 100 radova citiranih u međunardnim časopisima, 47 u Current Content, 5 u SCIE i 41 u Medline. Redoviti profesor interne medicine pri MEF Split.