Glavni odbor Hrvatskoga liječničkog zbora
Povjerenstvo za odličja i priznanja Hrvatskoga liječničkog zbora
Raspisuje

NATJEČAJ
za odličja i priznanja Hrvatskoga liječničkog zbora u 2023. godini

 

Na temelju Pravilnika o odličjima i priznanjima Hrvatskoga liječničkog zbora prijedlozi podružnica i stručnih društava Hrvatskoga liječničkog zbora za odličja i priznanja Zbora dostavljaju se Glavnom odboru HLZ-a, Povjerenstvu za odličja i priznanja najkasnije

do 30. travnja 2024. godine,

s ispunjenim Upitnikom za predlaganje odličja za svakog predloženog člana.

Ispunjeni upitnici dostavljaju se poštom na adresu Šubićeva 9, Zagreb s naznakom „za odličja i priznanja Hrvatskoga liječničkog zbora u 2023. godini
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Odličja i priznanja bit će prihvaćena i objavljena na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga liječničkog zbora u svibnju/lipnju 2024. godine, a svečana podjela istih u prosincu 2024. godine.

Upitnici za predlaganje odličja mogu se podići u Tajništvu HLZ-a u Zagrebu i na web- stranici HLZ-a: www.hlz.hr