Smjernice

ZBORNIK SMJERNICA STRUČNIH DRUŠTAVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

Liječnički vjesnik

2004. – 2014

Kliničke smjernice za onkoplastično
liječenje raka dojke

Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

2013.

Dijagnostičke i terapijske smjernice za liječenje alkoholom uzrokovanih poremećaja

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti

2013.