UPUTE ZA OSNIVANJE NOVOG STRUČNOG DRUŠTVA PRI HLZ-u

Za osnivanje novog stručnog društva pri Hrvatskome liječničkom zboru nužno je sljedeće:

1. Dopis inicijative za osnivanje novog stručnog društva
– dopis naslovljen na Glavni odbor HLZ-a u kojem će inicijator, napisati zašto se društvo treba osnovati, čime bi se to društvo bavilo i pod kojim nazivom bi bilo (zašto je to društvo važno, postoje li možda međunarodna društva tog tipa i sl.)

2. Najmanje dvije suglasnosti postojećih stručnih društava HLZ-a od kojih je barem jedna od stručnog društva HLZ-a temeljne specijalizacije, odnosno suglasnosti srodnih stručnih društava HLZ-a
– suglasnost mora biti potpisana od predsjednika tog stručnog društva na memorandumu društva

3. zapisnik sa sjednice Inicijativnog odbora za osnivanje novog stručnog društva
– potpisuje ga incijator za osnivanje

4. popis članova HLZ-a koji su sudjelovali na tom sastanku
– popis sadrži čitko ime i prezime, OIB i potpis
– mora biti najmanje 20 osoba i svi moraju biti članovi HLZ-a

Sve dokumente potrebno je dostaviti u HLZ, Šubićeva 9, u kuverti s naznakom na Glavni odbor HLZ-a.

Ako je odluka Glavnog odbora HLZ-a pozitivna, ista se šalje s uputama za organizaciju osnivačke skupštine te Pravilnikom o radu stručnog društva koji će biti potrebno dopuniti te usvojiti na toj osnivačkoj skupštini.

Ako se društvo osnuje pri HLZ-u, u roku od godine dana treba imati minimalno 40 članova da bi nastavilo s radom.